Wirtualna kolonoskopia to badanie pozwalające na przedstawienie ścian i wnętrza jelita grubego za pomocą trójwymiarowych obrazów uzyskanych w tomografii komputerowej.

 

• krwawienia z odbytu
• utrzymujące się dolegliwości typu: biegunka, parcie na stolec, ból
• kontrola jelita po leczeniu operacyjnym (podejrzenie wznowy)
• stany przednowotworowe (np. polipowatość rodzinna)
• zwężenie jelita nieprzepuszczającego kolonoskopu
• profilaktyczne badanie przesiewowe (grupy wysokiego ryzyka)
• zwiększone ryzyko perforacji w tradycyjnej kolonoskopii (u chorych po rentgenoterapii)
• u pacjentów z przeciwwskazaniem do kolonoskopii tradycyjnej.

• niska inwazyjność
• krótki czas badania
• brak konieczności hospitalizacji (bezpośrednio po badaniu możesz udać się do domu)
• nie wymaga sedacji
• jest bardziej akceptowana
przez pacjentów
• pozwala lekarzowi na precyzyjną ocenę lokalizacji zmiany przed ewentualnym zabiegiem operacyjnym
• różnicowanie zmian śródściennych od ucisku z zewnątrz
• możliwość zdiagnozowania zmiany synchronicznej
• możliwość badania pacjentów leczonych środkami przeciwkrzepliwymi oraz uczulonych na środki znieczulające
• możliwość badania pacjentów z licznymi zrostami pooperacyjnymi lub dużą przepukliną
• możliwość badania pacjentów niewyrażających zgody na badanie klasyczne lub nie kwalifikujących się do badania klasycznego.

Badanie tomograficzne w porównaniu z innymi metodami jest mało uciążliwe. Jedyne nieprzyjemne doznania, na jakie będziesz narażony, to konieczność – bezpośrednio przed badaniem w pracowni tomografii komputerowej – wypełnienia powietrzem jelita grubego.
Rozdęcie jelita przez powietrze umożliwia wirtualną endoskopię wewnątrz światła przewodu pokarmowego. Badanie trwa 15 do 30 minut. Diagnostyka odbywa się w dwóch pozycjach – na plecach oraz na brzuchu.
Obrazy za pomocą specjalnego oprogramowania na oddzielnych stacjach roboczych są przetwarzane w celu uzyskania odwzorowania wewnętrznej powierzchni ścian jelita. W przypadku nacieku poza ścianę jelita jest to badanie o największej czułości. Wirtualna kolonoskopia uwidacznia odcinek od odbytnicy do kątnicy, czyli całe jelito grube, pod warunkiem bardzo dobrego przygotowania się do badania.
Wynik obrazowania – poza opisem lekarza radiologa – możesz otrzymać
na płycie CD oraz w formie wydrukowanego zdjęcia.