Badanie tomografii komputerowej (TK) wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i pozwala przeanalizować wybrane struktury organizmu pod różnym kątem. Tomografia komputerowa jest najczęściej rekomendowana w przypadku diagnostyki urazów, diagnostyki onkologicznej oraz w nagłych przypadkach zagrożenia życia. W pracowniach Affiidea dla każdego pacjenta dobieramy indywidualnie optymalną dawkę promieniowania. Możliwe jest to dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które monitoruje wielkość dawki jaką każdorazowo otrzymuje pacjent, co wpływa na bezpieczeństwo wykonywanych badań.

 

 • podejrzenie nowotworu pierwotnego lub wtórnego
  mózgowia
 • choroby przysadki mózgowej i oczodołu nie dające się
  wyjaśnić innymi badaniami
 • wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego
 • zmiany naczyniopochodne w mózgowiu (krwiak, zawał)
 • ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, w tym przepukliny
  krążków międzykręgowych
 • urazy rdzenia kręgowego
 • choroby kości czaszki, zatok, jam nosa, gardła i krtani
 • zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii
 • choroby płuc: ropień, fibroza, sarkoidoza, histiocytoza X,
 • azbestoza, zator tętnicy płucnej, urazy płuc, zawał płuc
 • zmiany w opłucnej i ścianie klatki piersiowej: nowotwory,
 • zapalenia, uraz, przerzuty nowotworowe
 • choroby serca, osierdzia i dużych naczyń:
 • kardiomiopatia, wady serca, guzy serca, płyn w osierdziu,
 • zapalenie osierdzia, tętniaki aorty
 • nowotwory płuc i drzewa oskrzelowego
 • nowotwory łagodne i złośliwe wątroby, trzustki,
 • pęcherzyka żółciowego, nerek, śledziony
  i przestrzeni zaotrzewnowej
 • zapalenie trzustki i wątroby
 • guzy i zapalenia żołądka, jelit i przełyku
 • urazy i zapalenie śledziony
 • zapalenia nerek, guzy, urazy, wodonercze,
 • zwężenie tętnic nerkowych, wady nerek
 • patologia nadnerczy
 • w trybie planowym ze strony miednicy małej
 • nowotwory narządów rodnych kobiety i gruczołu
 • krokowego u mężczyzny.
 • guzy: pęcherza moczowego, jelita grubego
 • zmiany zapalne
 • urazy, w szczególności gdy konwencjonalne badanie
  radiologiczne jest niejednoznaczne
 • guzy

TK oznacza badanie metodą tomografii komputerowej.

Jest to powszechnie stosowana i sprawdzona technika obrazowania, która wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do wykonywania bardzo szczegółowych przekrojowych obrazów ciała. Podczas badania skaner wykonuje wokół pacjenta ciągłe rotacje i dzięki temu uzyskiwane są wielokrotne skany.

Informacje ze skanów przesyłane są do komputera, dokładnie analizowane i rekonstruowane. W ten sposób powstają obrazy poprzecznych przekrojów ciała, z dużą dokładnością uwidaczniające strukturę narządów. Zarejestrowany różny stopień pochłaniania promieniowania pozwala precyzyjnie odróżnić tkanki chore od zdrowych. Dzięki TK widzimy też, czy narządy znajdują się we właściwym położeniu czy uległy przemieszczeniu.

Tomografia komputerowa może dostarczyć szczegółowych informacji o wielu częściach ciała, w tym płucach, kościach, tkankach miękkich, sercu i naczyniach krwionośnych. Może być stosowana do diagnozowania i monitorowania wielu chorób, w tym udaru, chorób serca i niektórych rodzajów nowotworów. Powszechnie stosowana w diagnostyce urazów, ponieważ pozwala szybko określić zakres obrażeń.

Obrazy w tomografii komputerowej powstają dzięki zastosowaniu niewielkiej dawki promieniowania. Wielkość zastosowanej dawki podczas badania zależy od wielu czynników jak np. wiek, BMI, a także badany obszar ciała.

W Affidea wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie obrazowania i sprzęt, które pozwalają zachować dobrą jakość obrazu przy optymalnie dobranej dawce promieniowania. Celem wdrożonego programu Dose Excellence jest dbałość o zdrowie i komfort naszych Pacjentów poprzez ustalenie optymalnej równowagi między minimalną dawką promieniowania a optymalną jakością obrazu potrzebną do celów diagnostycznych. Stosujemy zasadę ALARA – minimalizujemy dawkę promieniowania, zachowując jednocześnie wysoką jakość diagnostyczną.

Samo badanie TK jest całkowicie bezbolesne.

Badanie TK wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, dlatego lekarze kierujący na to badanie biorą pod uwagę korzyści diagnostyczne, które przewyższają ryzyko.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania TK jest ciąża, dlatego jeżeli podejrzewasz, że możesz być w ciąży albo jesteś w ciąży poinformuj o tym fakcie personel.

Poinformuj nas także, jeśli:

 •  cierpisz na astmę
 •  chorujesz na cukrzycę i przyjmujesz metforminę (Glucophage)
 •  jesteś lub może podejrzewasz ciążę
 •  karmisz piersią
 •  cierpisz na niewydolność nerek

Dokładny opis przygotowania do badania opisaliśmy w ulotce zamieszczonej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Przed rozpoczęciem badania pacjent zostanie poproszony o położenie się na stole, który w momencie rozpoczęcia badania wjedzie do gantry (skanera, pierścienia tomografu). W zależności od rodzaju skanowania, wybranego protokołu, stół może przesuwać się kilkakrotnie w trakcie badania. Za sprawą promieni rentgenowskich wykonywana jest seria prześwietleń. Nowoczesne skanery, tzw. spiralne, wykonują wokół ciała pacjenta ciągłe rotacje, pozwalające na zobrazowanie badanego obszaru w bardzo krótkim czasie.

W trakcie badania pacjent nie powinien poruszać się. Najczęściej podczas skanowania badany pozostaje w pozycji leżącej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu.

W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się stacja komputerowa, która przetwarza informacje o uzyskanym obrazie. Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia w osobnym pomieszczeniu ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii) oraz jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka kontrastowego (zawroty głowy, nudności, duszność). Czasami zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego

Nad przebiegiem badania czuwa technik, a także lekarz i pielęgniarka. W trakcie badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach.

Badanie jest bezbolesne.

Badanie TK trwa krótko. Cała procedura – przygotowanie i samo skanowanie – w zależności od rodzaju i obszaru badania, może potrwać do 15 minut.

Dokumenty do pobrania

Przygotuj się do badania. Pobierz dokumenty, które wyjaśniają, jak należy się przygotować przed wizytą w naszej placówce.

Materiały dla lekarzy

Warto wiedzieć

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi artykułami

Więcej