Rezonans magnetyczny (MR) to nieinwazyjne i nieszkodliwe badanie pozwalające na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek.
Ta metoda jest niezwykle precyzyjna, wskazuje na zmiany chorobowe w układzie mięśniowym i szkieletowym, w tym również w szpiku kostnym.
Umożliwia ocenę funkcjonowania naczyń krwionośnych i serca.
W zależności od potrzeb diagnostycznych może być wykonany z podaniem kontrastu lub bez.

 

Pozwala na zbadanie: zatok, nosogardła, twarzoczaszki, przysadki mózgowej, stawu skroniowo-żuchwowego, oczodołów, piramidy kości skroniowych, naczyń.

Co to jest rezonans magnetyczny serca?
Rezonans magnetyczny serca wykorzystuje zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego.

Jest techniką wymagającą więcej czasu (badanie trwa od 30 minut do 90 minut) i służy w kardiologii głównie do diagnostyki patologii obecnych w mięśniu sercowym takich jak: stany zapalne, kardiomiopatie, ocena obszarów niedokrwienia przed ewentualnym zabiegiem, rozpoznanie aktywnego zapalenia mięśnia serca, określenie lokalizacji blizn po procesach zapalnych (takich jak sarkoidoza, wirusowe lub bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego) i niedokrwiennych po przebytych zawałach. Częstym wskazaniem do wykonania badania są zaburzenia rytmu serca.

Badanie wymaga specjalistycznego oprogramowania oraz specjalnie do tego skonstruowanych cewek dzięki, którym aparat wykonuje badanie synchronicznie z ruchem serca (bramkowanie zapisem EKG). Affidea dysponuje najwyższej klasy najnowocześniejszym dostępnym obecnie sprzętem oraz szerokim oprogramowaniem do oceny zarówno mięśnia serca jak i jego funkcji.

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego serca

Badanie jest wykonywane w trybie ambulatoryjnym. Część pacjentów którzy wymagają podania środka kontrastowego przed badaniem ma założony wenflon (wkłucie) do żyły w zgięciu łokciowym. Badanie wymaga przyklejenia elektrod EKG (3 sztuki) do klatki piersiowej. Często wymaga to ogolenia u mężczyzn punktów, w których należy przykleić elektrody.  Badanie wykonujemy w pozycji leżącej na wznak. Przed badaniem po położeniu na łóżku, które jest wsuwane do aparatu MR pacjent ma umocowaną na klatce piersiowej lekką plastikowa kratkę dzięki której uzyskiwane obrazy serca mają lepszą jakość. Czas badania waha się w zależności od podanego na skierowaniu rozpoznania od 30 minut do około godziny. W czasie badania pacjent otrzymuje komendy, aby nabrać powietrze i nie oddychać na okres od 10 do 30 sekund, w zależności od wykonywanej sekwencji. Jeśli był podany środek kontrastowy podczas badania po wykonanym badaniu pacjent pozostaje w poczekalni placówki do 30 minut.

Wykorzystywany w celu diagnostyki schorzeń narządów jamy brzusznej, kręgosłupa lędźwiowego.

Badane są narządy miednicy, struktury kostne miednicy.

Dlaczego badamy prostatę metodą mpMRI?
mpMRI, czyli badanie rezonansem magnetycznym prostaty jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym, w większości przypadków nie wymaga nawet użycia kontrastu.

Jednym z głównych celów badania mpMRI gruczołu krokowego jest wykrycie i lokalizacja zmian odpowiadających rakowi prostaty.

Rak gruczołu krokowego jest obecnie jednym z najczęstszych schorzeń o charakterze rozrostowym u mężczyzn mieszkających na terenie Unii Europejskiej. Jest drugą wśród chorób nowotworowych – po raku płuc – najczęstszą przyczyną zgonów u mężczyzn. Współcześnie skala występowania raka gruczołu krokowego ma tendencję wzrostową, wraz z wydłużającą się długością życia. U mężczyzn powyżej 50. roku życia jest to druga wśród chorób nowotworowych po raku płuca najczęstsza przyczyna zgonów u mężczyzn, z zachorowalnością na poziomie ponad 13%. Jednak rak prostaty wcześnie wykryty jest najczęściej całkowicie wyleczalny. Konieczne są jednak regularne badania, które wychwytują wszelkie nieprawidłowości już na wczesnym etapie zaawansowania choroby. Do grupy badań nieinwazyjnych zalecanych w diagnostyce prostaty, oprócz USG i badań poziomu PSA zaliczamy również multiparametryczny rezonans magnetyczny.

Jak wygląda badanie MR Prostaty?

  • badanie jest bezbolesne
  • trwa od 25 do 45 minut
  • pacjent leży wygodnie na plecach
  • w trakcie badania nie można się poruszać
  • po badaniu można wrócić do codziennych zajęć

Diagnostyka bólów kręgosłupa (wszystkie odcinki kręgosłupa), ocena mięśni, więzadeł, a ponadto ocena schorzeń samych kręgów (stany zapalne, guzy, przerzuty, zmiany zwyrodnieniowe).

Diagnostyka niejednoznacznych zmian: poszukiwanie ogniska pierwotnego przy rozsiewie choroby nowotworowej; ocena ewentualnego procesu wieloogniskowego, zwłaszcza przed planowaną operacją oszczędzającą; monitorowanie pacjentek onkologicznych po przebytym leczeniu; ocena implantów u pacjentek po operacjach plastycznych oraz po rekonstrukcji piersi.

Badane są struktury kostne, stawy.

MR oznacza obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, która wykorzystuje naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała.  Podczas badania ciało jest poddawane działaniu silnego pola magnetycznego i impulsów fal radiowych. Pod ich wpływem atomy wodoru zawarte w cząsteczkach wody, z której zbudowane jest nasze ciało, wysyłają gotowy sygnał do zarejestrowania. Dzięki temu powstaje precyzyjny obraz narządu – inny w przypadku zdrowych tkanek, inny dla chorych.

Badanie MR pozwala na ocenę wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek oraz wykonanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna obrazująca kilu milimetrowe zmiany.

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. W zależności od potrzeb diagnostycznych może być wykonany z podaniem środka kontrastującego lub bez. Należy poinformować personel przeprowadzający badanie o wszelkich metalowych przedmiotach w organizmie (implanty, klipsy, śruby, stabilizatory itd.), ciąży, czy niedawno przebytych operacjach. W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badań. W przypadku stentów, by-pass musi upłynąć 6 tygodni od wszczepienia. Mając pewność, że wszczepiony element jest bezpieczny do wykonania badania MR, będzie można wykonać badanie.

Jakie są przeciwwskazania do wykonania MR?
Ze względu na działanie silnego pola magnetycznego, rezonans magnetyczny nie może być wykonany u osób z wszczepionym neurostymulatorem lub rozrusznikiem serca. Lekarz przeprowadzający badanie MR musi być poinformowany o ewentualnych metalicznych przedmiotach w organizmie, a także ciąży.

Przeciwwskazania:

Bezwzględne: metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych; płytki ortopedyczne, itp.), niektóre klamry chirurgiczne, elektrostymulator serca, implanty wewnątrzuszne, wszczepione pompy insulinowe, klipsy metalowe, ciąża (I trymestr).
Względne: ciąża (II i III trymestr), „magnetyczne” implanty trwale związane z układem kostnym, rozległe tatuaże w badanej okolicy, klaustrofobia oraz pompa insulinowa, która musi być odłączona na czas badania.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii, należy skontaktować się z personelem Affidea.

W sekcji dokumenty do pobrania zamieściliśmy ulotkę informacyjną, w której wyjaśniamy, jak należy przygotować się do badania.

Badanie odbywa się na leżąco – pacjent zostaje poproszony o położenie się w wygodnej pozycji na ruchomym stole, który w momencie rozpoczęcia badania wjedzie do gantry. W niektórych przypadkach na badaną część ciała zakłada się tzw. cewkę. W czasie trwania badania (15-60 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji. Podczas badania można pozostać w ubraniu, lecz nie może ono zawierać  metalowych elementów.

Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Badaniu towarzyszy zwiększone natężenie hałasu, dlatego w trakcie badania Pacjent może założyć zatyczki do uszu lub dedykowane słuchawki wygłuszające. W uzasadnionych sytuacjach do prawidłowego wykonania badania wymagane jest podanie środka kontrastującego.

Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym. W aparacie MR znajduje się głośnik i mikrofon, które umożliwiają komunikację z pacjentem. W niektórych sytuacjach, pacjent musi reagować na polecenia personelu np. oddychać w określony sposób czy wstrzymywać oddech w trakcie badania.

W sytuacji, kiedy pacjent będzie odczuwał niepokojące sygnały np. poczucie słabości, duszności, bólu będzie mógł ścisnąć/nacisnąć specjalny przycisk – gumową „gruszkę” (interkom), która spowoduje uruchomienie alarmu i przerwanie badania.

Badanie rezonansem magnetycznym jednego obszaru ciała zwykle zajmuje około 15-30 minut. W związku z tym badanie więcej niż jednej części ciała będzie trwało proporcjonalnie dłużej. Długość skanowania może również różnić się w zależności od poszukiwanej diagnozy np. więcej czasu zajmuje uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, gdy skanowane są bardzo małe struktury anatomiczne lub w przypadku wysokospecjalistycznych badań, takich jak: MR piersi, mpMRI prostaty (wieloparametryczne badanie prostaty) lub inne specjalistyczne badanie z kontrastem. W takich przypadkach badanie może zająć 30–45 minut, a w niektórych przypadkach nawet dłużej.

W sytuacji, kiedy pacjent będzie miał odczucia klaustrofobiczne, będzie mógł nacisnąć specjalny przycisk, dzięki któremu będzie w stałym kontakcie z personelem nadzorującym badanie.

W niektórych naszych centrach zainstalowaliśmy nowoczesny rezonans magnetyczny z szerokim tunelem, co wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta podczas badania. Dodatkowo skraca czas trwania badania, a także oferuje doskonałą jakość diagnostyczną obrazu.

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną. Nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego. Obecnie nie ma znanych skutków ubocznych badań rezonansem magnetycznym. Jeśli podczas badania podawany jest środek kontrastowy, może wystąpić ryzyko reakcji alergicznej na środek kontrastowy. Pacjenci uczuleni na leki, środki kontrastowe, jod lub skorupiaki powinni powiadomić lekarza kierującego na badanie i radiologa. Zastosowany kontrast podczas badania MR może mieć również wpływ na inne stany, takie jak alergie, astma, niedokrwistość, niedociśnienie (niskie ciśnienie krwi) i niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (anemię sierpowatą).  Zdarza się, że mogą wystąpić inne skutki uboczne – w zależności od konkretnego stanu zdrowia pacjenta. Przed badaniem należy zgłosić wszelkie wątpliwości personelowi. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji (w zależności od czasu trwania badania 15-45 min.).Nie możesz mieć wykonanego rezonansu magnetycznego, jeżeli posiadasz w głowie klips zamykający szyję tętniaka, metalowe zastawki w sercu, rozrusznik serca, neurostymulator, implanty ślimakowe, metaliczne ciała obce np. opiłki metalu w oku. W przypadku badania oka, w którym znajdują się ciała metaliczne, zalecane jest wykonanie badanie RTG.

W przypadku podejrzenia ciąży lub ciąży, badanie rezonansem magnetycznym nie jest zalecane. Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży lub jest w ciąży, powinna bezwzględnie poinformować o tym fakcie swojego lekarza i personel Affidea.

Zdarza się, iż w pewnych sytuacjach lekarze mogą skierować pacjentkę na badanie MR, jeśli korzyści z badania przeważają nad ryzykiem. Bezwzględnym przeciwskazaniem jest I trymestr ciąży, względnym przeciwskazaniem ciąża w II i III trymestrze.

Pacjent od razu po badaniu otrzymuje płytę z nagranym obrazem badania. Opis badania może odebrać on-line, w Portalu Pacjenta. lub osobiście. Dopuszcza się wysłanie wyniku badania pocztą lub odbiór wyniku badania przez osobę trzecią (w przypadku posiadania pisemnego upoważnienia).

Dokumenty do pobrania

Przygotuj się do badania. Pobierz dokumenty, które wyjaśniają, jak należy się przygotować przed wizytą w naszej placówce.

Materiały dla lekarzy

Warto wiedzieć

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi artykułami

Więcej