PET/CT, czyli pozytonowa tomografia emisyjna połączona z komputerową, to jedno z najnowszych narzędzi diagnostycznych. Te dwie szczegółowe metody dają razem bardzo dużą precyzję, często nieosiągalną przy pomocy tradycyjnych technik obrazowania – rozpoznawalność nowotworów sięga około 90% badanych przypadków. Metoda PET/CT znalazła szerokie zastosowanie właśnie przede wszystkim w onkologii. Dzięki niej jesteśmy w stanie określić położenie i zagrożenia związane nawet z niewielkimi zmianami nowotworowymi, możemy wykryć przerzuty lub wznowy, a także zaplanować leczenie i monitorować jego efekty. PET/CT pozwala też na identyfikację chorób układu nerwowego i sercowo-naczyniowego. W mniejszym stopniu służy także diagnostyce chorób zakaźnych. Ta metoda umożliwia szczegółową analizę całego ciała w ciągu kilkunastu minut, jest bezpieczna i bezbolesna, przypomina „zwykłą” tomografię komputerową. Badania PET/CT są w całości finansowane przez NFZ zgodnie z aktualnymi wskazaniami do refundacji.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych i należy do szerokiej grupy badań radioizotopowych. Łączy w sobie zalety badań anatomicznych (CT) oraz funkcjonalnych (PET). Oba badania wykonywane są bezpośrednio po sobie (w ramach jednej procedury), a konstrukcja aparatu oraz nowoczesne oprogramowanie umożliwiają nałożenie obrazów tj. informacji anatomicznych (jak dokładne wymiary guza, jego unaczynienie, gęstość, położenie, stosunek do sąsiednich struktur, np. kręgosłupa czy wątroby) z tymi, dotyczącymi tak zwanej aktywności metabolicznej (czyli agresywność nowotworu, jego potencjał wzrostu i przerzutowania).

Dzięki PET można przeanalizować metabolizm zmian chorobowych, który różni się od metabolizmu zdrowych komórek. Komórki nowotworowe mają wyższy wskaźnik aktywności metabolicznej niż zdrowe komórki i uwidaczniają się jako gęściejsze obszary na obrazie.

Badanie pozwala na uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórkowym, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek.

PET/CT służy do oceny wielu chorób nowotworowych, m.in. raka płuc, jelita grubego, piersi, szyjki macicy, mózgu, chłoniaka, czerniaka czy nowotworów tkanki kostnej i mięśniowej oraz głowy i szyi. Badanie stosowane jest nie tylko we wczesnej diagnostyce w przypadku osób, u których zauważono podejrzane zmiany, ale i tych, u których już potwierdzono raka i planowane jest leczenie. Ułatwia bowiem dokładną lokalizację nowotworu, ocenę zajęcia węzłów chłonnych i przerzutów w innych narządach. Określa zatem stadium choroby. Pozwala zbadać całe ciało pacjenta i zlokalizować zmiany chorobowe oraz określić ich rodzaj, dobrać sposób leczenia, a nawet ocenić jego skuteczność.

Wskazaniami do badania PET są także choroby kardiologiczne np. podejrzenie  choroby niedokrwiennej, stany zapalne niewiadomego pochodzenia, a także choroby neurologiczne.

PET/CT jest bardzo nowoczesną i sprawdzoną metodą, która umożliwia wczesne wykrywanie najmniejszych nawet zmian nowotworowych na długo zanim mogą one zostać zidentyfikowane za pomocą rentgena, TK lub MR. Co więcej, metoda ta w sposób jednoznaczny, dokładny i zupełnie nieinwazyjny pozwala określić charakter nowotworu (czy jest złośliwy, czy też nie) oraz potwierdzić lub wykluczyć ewentualne występowanie przerzutów do innych narządów. Poprzez ograniczenie inwazyjnych metod diagnostycznych, PET/CT pozwala skrócić czas przebywania w szpitalu i dzięki temu zdecydowanie poprawić komfort podczas leczenia. PET/CT umożliwi prowadzenie normalnego życia.

Wykorzystanie urządzeń typu PET/CT (pozytonowa tomografia emisyjna z tomografem komputerowym) umożliwia:
• wczesną identyfikację zmian nowotworowych
• ocenę zaawansowania choroby nowotworowej
• planowanie leczenia (np. radioterapii)
• planowanie przedoperacyjne (dokładne określenie zasięgu guza)
• monitorowanie leczenia
• określanie skuteczności leczenia (bardzo wczesne)
• identyfikację wznowy choroby nowotworowej (wcześniej niż tomografia i rezonans magnetyczny)

W onkologii badanie PET/CT najczęściej wykorzystywane jest w przypadku: raka płuc, guzów mózgu, raka jelita grubego, chłoniaków, czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy, nowotworów: tkanki kostnej i mięśniowej, głowy i szyi.

Obrazy PET-CT są wytwarzane przy użyciu małej dawki promieniowania. Wielkość zastosowanej dawki podczas badania zależy od wielu czynników jak np. wiek, BMI, czy badanego obszaru ciała. Zastosowanie promieniowania jonizującego może wywołać niekorzystne skutki dla organizmu, tj. powszechnie wykonywane badania radiologiczne – przykładowo rtg zębów, czy tomografia komputerowa płuc – jak i metody radioizotopowe.

W badaniach PET-CT pochłaniane przez pacjenta dawki promieniowania oraz przyjęte rygorystyczne procedury ochrony radiologicznej zapewniają maksymalną ochronę badanego i minimalizują zagrożenie.

We współczesnej diagnostyce obrazowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT) to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, a wyniki są niezwykle precyzyjne.

Badanie PET-CT jest całkowicie bezbolesną procedurą.

W badaniu PET-CT wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, dlatego lekarz kierujący na to badanie bierze pod uwagę korzyści diagnostyczne, które przewyższają ryzyko. Przeciwwskazaniem do wykonania badania PET-CT jest ciąża, dlatego jeżeli podejrzewasz, że możesz być w ciąży albo jesteś w ciąży poinformuj o tym fakcie personel.

Poinformuj nas także, jeśli:

  • cierpisz na astmę
  • chorujesz na cukrzycę i przyjmujesz metforminę (Glucophage)
  • karmisz piersią
  • cierpisz na niewydolność nerek
  • niedawno miałeś radioterapię, operację lub chemioterapię

Badanie PET-CT wymaga wcześniejszego przygotowania. Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie, ponieważ jego brak może skutkować słabą jakością obrazów uniemożliwiających lekarzom dokładną diagnozę.

Badanie PET-CT jest całkowicie bezbolesną procedurą.

Przed badaniem zostanie założony wenflon, przez który zostanie podany radiofarmaceutyk. Jest to standardowa procedura podobna do tej stosowanej podczas rutynowego pobierania krwi. Podawanie izotopu nie jest bolesne i nie powoduje odczuwalnych skutków ubocznych.

Radiotrakery to substancje, które podaje się pacjentom przed wykonaniem badania PET-CT. Najczęściej stosowanym radioznacznikiem, stosowanym w praktyce klinicznej, jest 18F-fluorodeoksyglukoza, potocznie nazywana 18F-FDG lub po prostu FDG – substancja, która w organizmie człowieka zachowuje się podobnie do glukozy (rodzaj cukru). Został prześledzony izotopem fluoru emitującym pozytony (18F), dzięki czemu jest widoczny dla lekarzy na kamerze PET. 18F-FDG jest najczęściej stosowany w diagnostyce raka. Ponieważ komórki rakowe wymagają dużych ilości glukozy do wytwarzania energii napędzającej ich niekontrolowany wzrost, więcej FDG gromadzi się w tkankach nowotworowych. Wyspecjalizowani lekarze mogą następnie przeanalizować uzyskane obrazy i zdiagnozować miejsca potencjalnych guzów nowotworowych.

Cały zabieg PET-CT może trwać do 2 godzin.

Po rejestracji zostaniesz zaproszony do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz specjalista Affidea przeprowadzi podstawowe badanie, zapozna się z Twoją historią medyczną i zada kilka pytań dotyczących Twojego stanu. Możesz zostać poproszony o wypicie doustnego roztworu kontrastowego, aby lepiej uwidocznić narządy wewnętrzne. Następnie zostaniesz poproszony o zmianę ubrania. Zostawisz swoje rzeczy w bezpiecznej szafce. Radzimy jednak nie zabierać ze sobą żadnych wartościowych przedmiotów. Należy również zdjąć biżuterię i kolczyki, ponieważ mogą one przeszkadzać w skanowaniu. Nasza pielęgniarka zaprosi Cię do gabinetu zabiegowego, w którym zostanie wprowadzony do żyły port dożylny, zostanie wykonane badanie poziomu glukozy i zostaniesz zaproszony do odpoczynku na specjalnym krześle w wygodnej pozycji. Możesz być sam w sali przyjęć, ale nie martw się, ponieważ będziesz stale monitorowany przez kamery i będziesz mógł skontaktować się z naszym personelem w razie potrzeby. Następnie do żyły zostanie wstrzyknięty radioaktywny znacznik, najczęściej 18-fluorodeoksyglukoza, po czym zostaniesz poproszony o odpoczynek przez około 45-60 minut. Ważne jest, aby nie wykonywać żadnych czynności fizycznych, ponieważ może to spowodować fałszywe wyniki. Po prostu połóż się i zrelaksuj. W tym czasie radioznacznik będzie rozprzestrzeniał się po całym ciele i będzie wchłaniany przez komórki. Podczas skanowania zostaniesz poproszony o położenie się na wyściełanym stole, a stół przesunie się przez środek skanera PET-CT. W zależności od rodzaju potrzebnego skanowania i wybranego protokołu, stół może kilkakrotnie wchodzić i wychodzić z portalu PET-CT. Jest to całkowicie normalne i nie oznacza, że ​​skanowanie jest powtarzane. Proszę pozostać nieruchomym podczas całej procedury i postępować zgodnie z instrukcjami radiologa. Radiolog będzie Cię obserwował przez cały czas trwania badania i będzie mógł Cię usłyszeć, jeśli zechcesz z nim porozmawiać. Informacje pozyskane ze skanera zostaną przesłane do systemu komputerowego, na którym zostaną wyświetlone szczegółowe obrazy ciała.

Zazwyczaj badanie PET-CT to badanie całego ciała. Cała procedura badania PET-CT może trwać do 2 godzin, jednak sam skan trwa od 15 do 30 minut.

Specjalista medycyny nuklearnej, a w niektórych przypadkach także radiolog, przeanalizuje obrazy uzyskane podczas badania i przygotuje raport dla lekarza kierującego, w którym wyszczególni wyniki badania.

Gantra do PET-CT jest dłuższa od standardowego tomografu komputerowego, jest dość szeroka i niewielu pacjentów odczuwa dyskomfort podczas badania.

Ponieważ radioznacznik użyty w badaniu pozostaje aktywny w organizmie pacjenta przez pewien czas, zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu z dziećmi i kobietami w ciąży przez minimum 6 godzin po wykonaniu badania PET-CT. Po tym okresie radioznacznik traci swoje właściwości radioaktywne i można bez ograniczeń wrócić do swojej codziennej rutyny.

Generalnie PET-CT nie jest zalecany, jeśli jesteś w ciąży lub możesz być w ciąży. Prosimy o poinformowanie lekarza i członka personelu Affidea o ciąży lub planowaniu ciąży. Jednak w niektórych rzadkich sytuacjach lekarze kierujący może nadal skierować Cię na to badanie. Może to zrobić tylko wtedy, gdy korzyści z badania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla Ciebie i nienarodzonego dziecka.

Dokumenty do pobrania

Przygotuj się do badania. Pobierz dokumenty, które wyjaśniają, jak należy się przygotować przed wizytą w naszej placówce.

Materiały dla lekarzy