• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

REGULAMIN SERWISU GRUPY AFFIDEA POLSKA

REGULAMIN SERWISU GRUPY AFFIDEA POLSKA

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin zawiera zasady korzystania przez użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) z serwisu internetowego Grupy Affidea Polska dostępnego pod adresem: www.affidea.pl/rejestracja lub www.affidea.pl/wyniki-online, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu jest Grupa Affidea Polska, w skład której wchodzą następujące spółki: Affidea Sp. z o.o. i Affidea Onkoterapia Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie przy Placu Europejskim 2, 00-844 Warszawa, zwane dalej łącznie Affidea.
 3. Affidea ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej wersji Regulaminu, o czym Użytkownik Serwisu jest informowany w formie powiadomienia publikowanego w Serwisie. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. Zasady ochrony prywatności Użytkowników w Serwisie określają odrębne dokumenty, tj. Polityka Prywatności oraz Polityka cookies, które zostały udostępnione w Serwisie.

 

 • 2. Zasady dostępu do Serwisu

 

 1. Dostęp do Serwisu dla części dotyczącej rejestracji na badanie diagnostyczne wymaga od Użytkownika dokonania wyboru rodzaju, miejsca i terminu badania diagnostycznego, podania informacji wskazanych w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie, w tym obowiązkowo: imienia i nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, wyrażenia stosowanej zgody na przetwarzania danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. Dostęp do Serwisu dla części dotyczącej odbioru wyniku wymaga od Użytkownika podania daty urodzenia oraz numeru telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji na badanie diagnostyczne, a także akceptacji postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik może pobrać w Serwisie formularz zgody na badanie. Pobranie formularza możliwe jest po akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 4. Dane przekazywane przez użytkownika są zabezpieczone protokołem SSL przy użyciu zaufanego certyfikatu (strona używa protokołów https oraz SSL).
 5. Affidea nie ponosi odpowiedzialności za skutki: a) udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła dostępu do Serwisu osobie trzeciej, b) niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika loginu lub hasła przed dostępem osób nieupoważnionych, c) wysłania SMS z hasłem dostępu na numer telefonu komórkowego, wskazanego przez Użytkownika, będącego w chwili dokonywania tej czynności w posiadaniu osoby nieupoważnionej, która w związku z tym może uzyskać dostęp do konta Użytkownika w Serwisie, o czym Affidea nie została niezwłocznie poinformowana przez Użytkownika.

 

 

 • 3. Funkcjonalność Serwisu

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi: a) podgląd dostępnych terminów dostępności badań diagnostycznych b) rezerwację terminu badania, c) zmianę terminu zaplanowanego badania i odwołania, d) dostęp do wyników badań.
 2. Pobrane dokumenty – wyniki badań zawierają treść oryginalnej dokumentacji medycznej, ale w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 159 ze zm.) nie stanowią dokumentacji medycznej. W celu odbioru oryginału należy zgłosić się bezpośrednio do placówki Affidea, która wykonała dane badanie.
 3. Odbiór wyciągu, odpisu lub kopii oryginału wyniku badania możliwy jest w recepcji placówki w której zostało wykonane badanie osobiście przez Użytkownika - pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę.
 4. Affidea zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie określonym w § 1 ust. 3.

 

 • 4. Wymagania techniczne

 

 1. Przeglądarka internetowa obsługująca HTML 5 oraz Java Script oraz protokoły HTTPS oraz SSL.L, JavaScript, wersje Adobe Flash Player, przeglądarki internetowe).
Strefa pacjenta

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych grupy Affidea, wyszczególnionych na stronie www.affidea.pl/polityka-prywatności