Regulamin Portalu Pacjenta

Przed skorzystaniem z Portalu Pacjenta  i dostępnych w nim Usług, uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się niniejszym regulaminem.

POBIERZ REGULAMIN PORTALU PACJENTA