• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Planowanie i leczenie

 

Planowanie leczenia
Przed rozpoczęciem leczenia, u każdego pacjenta lekarz określa jego zakres. Podczas planowania lekarz zaznacza na skórze za pomocą markerów lub tatuaży układ współrzędnych i wykonuje zdjęcia lokalizacyjne. Punkty wejścia promieniowania są nanoszone również na indywidualne maski. Wówczas na skórze nie ma widocznych żadnych punktów. Na zdjęciach tomografii komputerowej lekarz prowadzący zaznacza obszar do napromieniania. Planowanie odbywa się w Zakładzie Fizyki Medycznej, gdzie fizyk przygotowuje indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta. Plan ma na celu uwzględnienie ochrony narządów zdrowych, które nie wymagają leczenia. Proces planowania jest czasochłonny i przez to długotrwały od kilku do kilkunastu dni. Duża część planu leczenia odbywa się bez udziału fizycznego chorego na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich i komputerowych.

 

Leczenie
Zabiegi napromieniania energią jonizującą odbywają się na specjalnie skonstruowanym do tego celu aparacie terapeutycznym tzw. przyspieszaczu liniowym lub mikroselektronie do brachyterapii znajdującym się w bunkrze. Aparaty terapeutyczne są obsługiwane przez wykształconych w tym celu techników radioterapii. Leczenie odbywa się od jednego dnia do kilku tygodni w zależności od schorzenia nowotworowego i planowanej dawki terapeutycznej. Natomiast czas samego naświetlania jest krótki i trwa od kilku do kilkunastu minut. Podczas zabiegu musisz leżeć lub siedzieć swobodnie, nieruchomo, na każdym etapie leczenia w identycznej pozycji, aby promieniowanie docierało precyzyjnie do zaplanowanego obszaru. Nie ma potrzeby wstrzymywania oddechu - należy oddychać spokojnie i normalnie. Podczas napromieniania w bunkrze terapeutycznym pacjent pozostaje sam, lecz należy pamiętać, że cały czas jest monitorowany przez kamery, a personel może się porozumiewać z pacjentem przez intercom. Urządzenia służące do radioterapii w trakcie leczenia mogą się obracać i przez to wydawać różne odgłosy. Aparatura jest sprawna, bezpieczna i gwarantowane jest jej prawidłowe działanie. Jeśli jednak będzie coś niepokojącego, pojawią się jakieś dolegliwości lub dyskomfort w czasie przeprowadzanej terapii, należy porozmawiać o tym ze swoim lekarzem radioterapeutą. Promieniowanie jonizujące jest niewidzialne i niesłyszalne. Po napromienianiu ciało chorego nie jest radioaktywne i pacjent nie stanowi żadnego zagrożenia dla swoich bliskich oraz dzieci.

Strefa pacjenta