• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Działanie niepożądane

Działania niepożądane radioterapii
Zabiegi napromieniania są bezbolesne jednakże w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu mogą wystąpić pewne powikłania. Powikłania po radioterapii dzielimy nawczesne i późne. Rodzaj objawów zależy od okolicy poddanej napromienianiu. Tkanki reagujące odczynem to tkanki, które są jedynie w obszarze leczonym.

 

Powikłania wczesne
Występują w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Najczęstszym objawem w trakcie leczenia jest uczucie zmęczenia, ale nieutrudniające normalnego funkcjonowania. Niektórzy pacjenci kontynuują pracę zawodową. Zwykle ostre odczyny popromienne ujawniają się w 2/3 tygodniu leczenia. Odczyn ma charakter przejściowy i goi się samoistnie w czasie zależnym od nasilenia odczynu pod warunkiem stosowania odpowiedniego leczenia wspomagającego. Jednakże ostry odczyn może być przyczyną przerw w terapii  i związanych z tym gorszych wyników leczenia.

 

Powikłania późne

Występują od kilku do kilkunastu miesięcy, a nawet do kilkudziesięciu lat po leczeniu. W nielicznych przypadkach mogą mieć charakter utrwalony lub nieodwracalny. Jednakże u każdego pacjenta planując leczenie przestrzega się dawek bezpiecznych dla poszczególnych  narządów. Wystąpienie objawów uszkodzenia poszczególnych narządów i tkanek zależy również od chorób współistniejących (np. cukrzyca, marskość wątroby, choroby autoimmunologiczne, pylica płuc). Skutek kliniczny może być różny - od niekorzystnego efektu kosmetycznego do objawów pogarszających jakość życia (zwłóknienia lub teleangiektazji skóry i tkanki podskórnej, złamania osteoporotyczne, przetoki).

 

Do powikłań późnych popromiennych należy m.in. efekt teratogenny i karcinogeneza popromienna. Nowotwory wtórne występują u 1-6 chorych na 100 leczonych, w okresie minimum 10 lat po zakończeniu leczenia. Jednakże korzyści z leczenia radioterapią przewyższają ryzyko powstania wtórnego nowotworu. Szansę na wyleczenie przy użyciu radioterapii ma 30-80% leczonych radykalnie chorych, w zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania.

 

Leczenie wspomagające łagodzi objawy kliniczne, zmniejsza nasilenie odczynu wczesnego, przyspiesza gojenie, dzięki czemu pozwala przeprowadzić radioterapię bez przerw, co jest istotne dla jej skuteczności, jednakże ma niewielki wpływ na powikłania późne.

 

Strefa pacjenta