• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Co to jest radioterapia

 

Co to jest radioterapia?
Radioterapia jest jedną z metod leczenia onkologicznego polegającą na wykorzystaniu promieniowania jonizującego do leczenia choroby nowotworowej oraz łagodzenia bólu i innych objawów związanych z procesem nowotworowym. Polega na niszczeniu jak największej ilości komórek w obrębie guza pierwotnego lub w miejscach przerzutów nowotworowych.

 

Podział radioterapii ze względu na sposób napromieniania:

  • brachyterapia: leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem;
  • teleradioterapia: leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od ciała pacjenta.

Leczeniem izotopami promieniotwórczymi (np. jodem lub strontem radioaktywnym) zajmuje się medycyna nuklearna.

 

Podział radioterapii ze względu na stan pacjenta:

  • radioterapia radykalna: ma na celu napromienianie guza i jego okolicy w celu uzyskania trwałego wyleczenia pacjenta;
  • radioterapia paliatywna: ma na celu łagodzenie bólu i innych dolegliwości spowodowanych chorobą nowotworową w przypadku, gdy wyleczenie pacjenta jest już niemożliwe;
  • radioterapia objawowa: ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych spowodowanych przerzutami.

O wyborze sposobu napromieniania, rodzaju i dawce promieniowania decyduje lekarz radioterapeuta onkolog. Zależy to od rodzaju, umiejscowienia i zaawansowania nowotworu. Radioterapia może być samodzielną metodą leczenia lub skojarzona z innymi metodami np. chemioterapia, chirurgia. Częstym sposobem leczenia skojarzonego onkologicznego jest usunięcie chirurgiczne guza z następową radioterapią. Napromienianie pooperacyjne niszczy resztkowe mikroskopowe ogniska choroby w miejscu po usuniętym guzie i najbliższych węzłach chłonnych.

Strefa pacjenta