• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia

W dzisiejszych czasach ludzie zwracają coraz większą uwagę na swoje zdrowie. Żyjemy coraz dłużej, społeczeństwa stają sę coraz starsze i fakt ten powoduje zwiększenie częstotliwości występowania chorób cywilizacyjnych.

Wzrost śmiertelności z powodu chorób nowotworowych i układu krążenia.

Posiadając liczące niemal dwie dekady doświadczenia w świadczeniu usług medycznych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego na rynku europejskim, Affidea rozszerzyła swoją dotychczasową działalność o nową specjalność, jaką jest leczenie nowotworów.

Pierwszy z ośrodków położony w Polsce rozpoczął działalność z końcem 2008 roku. Dostrzegając znaczący niedobór nowoczesnych ośrodków leczenia onkologicznego w wielu krajach Europy, Firma podejęła strategiczną decyzję o rozpoczęciu świadczenia tych specjalistycznych usług medycznych. Affidea planuje otwarcie następnych centrów w kolejnych krajach europejskich krajach.

Specjaliści w dziedzinie onkologii, świadczący swoje usługi pod szyldem Affidea korzystają z najwyższej klasy zaawansowanych technologii terapuetycznych, w celu dokładnego zlokalizowania i zniszczenia komórek rakowych, przy jednoczesnej ochronie jak największej liczby zrowych tkanek. Personel firmy Affidea współpracuje w celu zapewnienia pacjentom kompleksowej terapii łączącej aktualnie dostępne metody leczenia onkologicznego (radioterapię z chirurgią, chemioterapią, brachyterapią, czy leczeniem hormonlanym).

Pacjenci leczeni za pomocą chemioterapii bądź radioterapii mogą korzystać z usług medycznych w centrach Affidea na zasadach leczenia ambulatoryjnego, natomiast pacjenci hospitalizowani otrzymują świadczenia w ramach współpracy pomiędzy Firmą, a oddziałami onkologicznymi Szpitali. Ośrodki są projektowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej diagnozy, terapii, jak również wsparcia udzielanego pacjentom onkologicznym, w celu utrzymania ich życia rodzinnego, zawodowego oraz prywatnego na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do normalnego.

 

Strefa pacjenta

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych grupy Affidea, wyszczególnionych na stronie www.affidea.pl/polityka-prywatności