• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Proces rekrutacyjny

I etap - weryfikacja nadesłanych dokumentów

Uważnie analizujemy każdą nadesłaną aplikację. Porównujemy opisane doświadczenie zawodowe i osiągnięcia z profilem poszukiwanego Kandydata. Czytamy zawarte w liście motywacyjnym uzasadnienie chęci podjęcia pracy w firmie i na danym stanowisku.

II etap - rozmowa rekrutacyjna  

Z zakwalifikowanymi do rozmów rekrutacyjnych Kandydatami, kontaktujemy się telefonicznie.

Pierwszy etap rozmów odbywa się przez telefon i jest to rozmowa ze Specjalistą ds. Rekrutacji. Następnie wybrani Kandydaci są zapraszani na spotkanie z przedstawicielem HR i potencjalnym, bezpośrednim przełożonym. Celem takiego spotkania jest zgromadzenie informacji na temat doświadczenia zawodowego i posiadanych przez Kandydata kompetencji oraz prognoza, w jakim stopniu są  one zbieżne z naszymi wymaganiami na danym stanowisku. Dlatego będziemy pytać o sytuacje zawodowe, w których Kandydat wykazał się poszukiwanymi przez nas umiejętnościami. Spróbujemy ocenić, w jakim stopniu osoba zainteresowana współpracą ceni podobne wartości jak My. 

III etap – złożenie oferty  

Najbardziej przyjemny etap zakończonej sukcesem rekrutacji  - nasza oferta zatrudnienia będzie potwierdzona telefonicznie. Kolejny etap to podpisanie umowy i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem.

 

Strefa pacjenta