• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Warszawa PET-CT

 

Skrót PET/CT oznacza pozytonową tomografię emisyjną lub też pozytonową tomografię komputerową. Jest to połączenie dwóch szczegółowych metod diagnostycznych dających bardzo dużą precyzję w rozpoznaniach nowotworów (w około 90% badanych przypadków), niespotykaną przy pomocy tradycyjnych technik obrazowania. Badanie pozwala również na dokładną kontrolę efektów terapii w trakcie leczenia chorób nowotworowych.

Badania diagnostyczne przy użyciu metody PET/CT znalazły szerokie zastosowane przede wszystkim w onkologii - wczesne rozpoznawanie choroby nowotworowej, przerzutu lub wznowy, monitorowanie terapii. Wykorzystywane są również w identyfikacji chorób układu nerwowego i sercowo-naczyniowego oraz w mniejszym stopniu w diagnostyce chorób zakaźnych i pediatrii.

Istnieje możliwość umówienia odpłatnych konsultacji lekarskich dla pacjentów zainteresowanych badaniem PET/CT

Affidea Mazowieckie Centrum Medyczne PET/CT wprowadziło możliwość ratalnej zapłaty za usługi diagnostyczne. Szczegóły uzyskają Państwo w recepcji Centrum.

Przygotowanie do badania PET/CT:

Podczas przygotowywania się do badania prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń:

  • Przede wszystkim należy się zrelaksować. Metoda PET/CT jest zupełnie bezbolesna i bezpieczna, przypomina, bardzo powszechne badanie tomografem komputerowym.
  • Na 24 godziny przed badaniem nie należy wykonywać ćwiczeń fizycznych, nie pić alkoholu i napojów zawierających kofeinę (np. kawy, coli, herbaty itp.). Jest to bardzo ważne, gdyż czynniki te mają znaczny wpływ na dokładność wyników badania.
  • Na 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od jedzenia i picia z wyjątkiem czystej wody.
  • Jeżeli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub chorujesz na cukrzycę skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym lub naszym ośrodkiem PET/CT. Otrzymasz dodatkowe instrukcje postępowania.
  • Nie należy przyprowadzać ze sobą do ośrodka dzieci, kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
  • Przed badaniem należy wysłuchać i dokładnie wykonać wszystkie polecenia lekarzy i techników.
  • Należy mieć ze sobą 1 litr wody mineralnej niegazowanej.

 

Jak przygotować się do badania PET/CT?

Na badanie PET/CT należy zarezerwować 4 godziny i zabrać ze sobą:

oryginał skierowania od lekarza specjalisty

kserokopie opisów niedawno wykonanych

badań obrazowych (CT, MRI, USG, scyntygrafia) oraz płyty

lub klisze do wglądu lekarza

dowód osobisty

1 litr niegazowanej wody

 

Zespół

Zespół Mazowieckiego Centrum PET/CT w Warszawie składa się z osób mających wieloletnie doświadczenie w specyficznych warunkach pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

dr hab. n. med. Mirosław Dziuk - Kierownik Mazowieckiego Centrum PET/CT

dr hab. n. med. Mirosław Dziuk posiada specjalizację w dziedzinie medycyny nuklearnej II stopień (2001) oraz kardiologii (2006). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał decyzją Rady Naukowej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w 1999 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2005 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Ocena ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych na podstawie scyntygrafii perfuzyjnej i tomografii komputerowej".

Roczny staż naukowy w ramach stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odbył w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Szpitala St. Bartholomew`s w Londynie w W. Brytanii, gdzie uzyskał stopień Master of Science (MSc) z wyróżnieniem Merit. Od roku 2003 adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego, a od roku 2006 docent WIM. Kształcił się również podczas stypendium w Ośrodku PET w Bad Berka, Niemcy pod kierownictwem prof. Richarda P. Bauma.

Ostatnie szkolenie w Ośrodku Pozytonowej Tomografii Emisyjnej PET/CT w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurichu w Szwajcarii zakończył uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu II Stopnia uprawniającym do oceny badań PET-CT zgodnie z zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

dr Marek Bilski - specjalista medycyny nuklearnej

Studia medyczne ukończył w 2000 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po odbyciu stażu podyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczął specjalizację w dziedzinie Medycyny Nuklearnej, którą ukończył 2007 roku z wyróżnieniem. Obecnie w trakcie realizacji doktoratu w zakresie obrazowania technikami izotopowymi wybranych cech procesu nowotworzenia na poziomie molekularnym. W trakcie specjalizacji odbył staż m. in. w Zakładzie Radiologii w Cincinnati Childrens Hospital, USA oraz studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie Marketingiem w Przedsiębiorstwie" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W pracy zawodowej szczególnym zainteresowaniem darzy techniki umożliwiające obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego, w tym PET. Prywatnie interesuje się m. in. sztuką fotograficzną oraz kulturą latynoamerykańską.

 

Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami już dziś. Najważniejsze jest zdrowie.

Strefa pacjenta
Godziny Otwarcia
Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00
Poniedziałek-Piątek 07:00-20:00
Sobota 08:00-20:00
Kontakt
ul. Szaserów 128

04-349 Warszawa

Tel. +48 22 44 11 111

Fax +48 22 380 15 93

E-mail: pet.warszawa@affidea.com