• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Onkologia

Onkologia

PET/CT jest bardzo nowoczesną i sprawdzoną metodą, która umożliwia wczesne wykrywanie najmniejszych nawet zmian nowotworowych na długo zanim mogą one zostać zidentyfikowane za pomocą rentgena, TK lub MR. Co więcej, metoda ta w sposób jednoznaczny, dokładny i zupełnie nieinwazyjny pozwala określić charakter nowotworu (czy jest złośliwy, czy też nie) oraz potwierdzić lub wykluczyć ewentualne występowanie przerzutów do innych narządów. Poprzez ograniczenie inwazyjnych metod diagnostycznych, PET/CT pozwala skrócić czas przebywania w szpitalu i dzięki temu zdecydowanie poprawić komfort podczas leczenia. PET/CT umożliwi prowadzenie normalnego życia.

Wykorzystanie urządzeń typu PET/CT (pozytonowa tomografia emisyjna z tomografem komputerowym) umożliwia:
• wczesną identyfikację zmian nowotworowych
• ocenę zaawansowania choroby nowotworowej
• planowanie leczenia (np. radioterapii)
• planowanie przedoperacyjne (dokładne określenie zasięgu guza)
• monitorowanie leczenia
• określanie skuteczności leczenia (bardzo wczesne)
• identyfikację wznowy choroby nowotworowej (wcześniej niż tomografia i rezonans magnetyczny)

W onkologii badanie PET/CT najczęściej wykorzystywane jest w przypadku: raka płuc, guzów mózgu, raka jelita grubego, chłoniaków, czerniaka, raka piersi, raka szyjki macicy, nowotworów: tkanki kostnej i mięśniowej, głowy i szyi.

Strefa pacjenta