• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Neurologia

Neurologia

PET/CT pozwala dokładnie określić aktywność metaboliczną poszczególnych ośrodków nerwowych oraz ocenić ich ukrwienie w mózgu. Na tej podstawie można wyciągnąć wnioski, co do funkcji danego obszaru oraz wykryć ewentualne zaburzenia. Dzięki analizie obrazu mózgu możliwe jest zdiagnozowanie choroby Alzheimera na około 13 miesięcy przed diagnozą opartą tylko na objawach klinicznych. Obraz jest również pomocny w doborze odpowiedniego leczenia. Niekiedy przyczyna demencji pozostaje nieznana. Wykonanie badania pozytonowego pozwoli stwierdzić czy jest ona skutkiem licznych zawałów mózgu czy początkiem choroby Parkinsona.
Strefa pacjenta