• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Skierowanie na badanie

 

Skierowanie na PET/CT

 

W tej sekcji można pobrać skierowanie na badanie w wersji elektronicznej (Word i PDF)

 

Wszystkie placówki diagnostyczne grupy Affidea Polska, posiadają aktualne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Badania PET/CT są procedurami odrębnie kontraktowanymi (SOK), a co za tym idzie są wykonywane na podstawie skierowania specjalistycznego (oddział lub poradnia) i są w całości finansowane przez NFZ, bez obciążania placówki kierującej.

W sekcji "Refundacja NFZ" przedstawiona jest lista przypadków, które, zgodnie z ustawą oraz jej uzgodnionym rozszerzeniem, są finansowane bezpośrednio przez NFZ.

Oznacza to, że skierowania na badanie PET/CT wystawione zgodnie z tym wykazem nie podlegają dodatkowej weryfikacji. Jeżeli badanie PET/CT miałoby dotyczyć przypadku diagnostycznego nie znajdującego się w załączonym wykazie, zasadność skierowania, zgodnie z zaleceniami NFZ, jest weryfikowana przez Konsultanta Wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny. Jeżeli Konsultant Wojewódzki wyrazi zgodę, to badanie to również jest w pełni finansowane przez NFZ.

Mamy nadzieję, że ta informacja rozwieje wątpliwości dotyczące wystawiania skierowań i ich realizacji oraz spowoduje, że nowoczesna i unikalna metoda diagnostyczna jaką jest PET/CT będzie coraz szerzej wykorzystywana w Państwa Placówce.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat badania PET/CT oraz pliki skierowań do pobrania zamieszczone są na stronie: www.affidea.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z ośrodków PET/CT.

Strefa pacjenta