• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Misja Affidea

Doskonała jakość usług diagnostyki obrazowej i radioterapii. Najwyższa jakość aparatury. Perfekcyjnie przeszkolony personel. Krótkie terminy oczekiwania na badania. Możliwość konsultowania diagnozy i procesu terapeutycznego ze specjalistami za granicą. Wszystkie koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Niemożliwe? A jednak. To właśnie misja Affidea Polska. Dążymy do tego, by każdy ubezpieczony pacjent mógł korzystać z najnowocześniejszej technologii w diagnostyce obrazowej i radioterapii bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów badań w jednostkach niepublicznej służby zdrowia.

Naszym celem jest podwyższenie standardu usług medycznych w Polsce, a docelowo zrównanie go z poziomem zachodnioeuropejskim. Chcemy sprawić, by niemożliwe stało się możliwym, w jak najkrótszym czasie.

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii..

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.