Formularz odstąpienia od umowy:

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy:

Adresat:

Affidea Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Affidea Onkoterapia Sp. z o.o., ul. Plac Europejski2, 00-844 Warszawa, adres email: polska@affidea.com

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

Data zawarcia umowy:………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:……………………………………………………………….

Adres konsumenta:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:…………………………………………………………………………………………