Dose Excellence

Co to jest Dose Excellence?
Dose Excellence to sposób w jaki zarządzamy dawką promieniowania w badaniach obrazowych wykorzystujących promieniowanie. To jasno sprecyzowane zasady postępowania personelu medycznego we wszystkich placówkach Affidea. Celem Dose Excellence jest dbałość o zdrowie i komfort naszych Pacjentów poprzez ustalenie optymalnej równowagi między minimalną dawką promieniowania a optymalną jakością obrazu potrzebną do celów diagnostycznych.

Jak działa Dose Excellence?
Nasi Pacjenci czują się bezpieczni i dobrze poinformowani dzięki temu, że:
• gromadzimy i monitorujemy historię przyjętych dawek i sprawdzamy dawkę skumulowaną przed wykonaniem kolejnego badania
• ciągle optymalizujemy podawane dawki
• odpowiadamy na pytania, informujemy o dawkach i praktykach stosowanych w ośrodku.

Pełna wiedza o zastosowanej dawce pozwala uniknąć zlecania kolejnych badań, które zwiększałyby podaną dawkę promieniowania.

Dose Excellence to także:
• ciągłe doskonalenie technik i procedur stosowanych przez personel medyczny, aby zawsze działać zgodnie z zasadami optymalizacji dawki
• podnoszenie świadomości na temat dawek promieniowania wśród wszystkich pracowników Affidea
• specjalny zespół ds. dawki w każdej placówce składający się z radiologa oraz techników elektroradiologii – zespół spotyka się co miesiąc, aby omawiać wielkość dawek stosowanych w ośrodku.

Do zarządzania dawką używamy specjalistycznego programu komputerowego DoseWatch, który umożliwia nam monitorowanie, ocenę i zarządzanie wielkością dawek niemal w czasie rzeczywistym.

Co to jest dawka?

Ilościowa charakterystyka promieniowania, na jaką Pacjent jest narażony podczas badania, umożliwiająca radiologowi uzyskanie obrazu struktur wewnętrznych ciała.

Dlaczego stosowane są różne dawki?

Wielkość dawki jest niezwykle istotna i zależy od różnych czynników, np. wieku, płci, wagi Pacjenta, ale także od obrazowanej części ciała, gdyż różne tkanki i organy charakteryzują się inną wrażliwością na promieniowanie.

Co to jest badanie obrazowe?

Badanie obrazowe to medyczna procedura diagnostyczna, pozwalająca na tworzenie obrazów wewnętrznych struktur ciała poprzez rekonstrukcję anatomii na szczegółowych obrazach (kształt, rozmiar, gęstość i tekstura). Do obrazowania wykorzystywane są różne technologie, a część z nich wymaga ekspozycji Pacjentów na promieniowanie. Po badaniu radiolog dokona interpretacji badania i przygotuje jego opis.

Czy badanie obrazowe jest bezpieczne?

Lekarze radiolodzy i technicy elektroradiologii w Affidea zostali przeszkoleni w zakresie optymalizacji dawki. Korzystają z narzędzi zarządzania dawką do monitorowania i optymalizacji dawki. Ograniczamy badanie do wskazanego obszaru, staramy się unikać wielokrotnego skanowania, a tam gdzie jest to możliwe, stosujemy alternatywne badania diagnostyczne. W Affidea wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie obrazowania i sprzęt, które pozwalają zachować dobrą jakość obrazu przy optymalnie dobranej dawce promieniowania. Nasze urządzenia są regularnie sprawdzane i konserwowane.