• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia raka prostaty

 

STANDARDY LECZENIA

 

RADIOTERAPIA RAKA PROSTATY

 

DIAGNOSTYKA:

1. Badanie przez odbytnicę

2. Ultrasonografia przezodbytnicza (TRUS)

3. Ocena histopatologiczna materiału pobranego podczas biopsji (wraz ze współczynnikiem systemu Gleasona)

4. Stężenie PSA w surowicy krwi

5. TK lub MR miednicy małej

6. RTG klatki piersiowej

7. Stężenie fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi

8. Scyntygrafia kości u chorych z bardziej zaawansowanym nowotworem lub/i podwyższonym stężeniem fosfatazy alkalicznej

NISKIE RYZYKO

T11a - T2a, PSA < 10 ng/ml, Gleason 2-6

EBRT (TELERADIOTERAPIA)                              TD = 70 Gy, D. FR = 2 Gy

EBRT + BT (BRACHYTERAPIA)            TD = 50 Gy, D. FR = 2 Gy + BT   TD = 15 Gy

 

POŚREDNIE RYZYKO

T2b, c, Gleason = 7, PSA: 10 - 20 ng/ml

EBRT (TELERADIOTERAPIA)                    TD > 72 Gy, D. FR = 2 Gy

EBRT + BT ( BRACHYTERAPIA )  EBRT TD = 50 Gy, D. FR = 2 Gy + BT   TD = 15 Gy

WYSOKIE RYZYKO

T3, Gleason 8 - 10, PSA > 20 ng/ml

EBRT

N-ADT: wskazane rozpoczęcie leczenia od HT minimum 3 miesiące przed rozpoczęciem EBRT. HT winna obejmować analog LHRH. Leczenie hormonalne należy kontynuować w trakcie do max 3 lat.

EBTH: łącznie 70 Gy - 76 Gy, d fr 2Gy

 

EBRT + BT: łącznie EBRT50 Gy  + BT    2 x 10 Gy

 

Strefa pacjenta