• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia raka piersi

 

STANDARDY LECZENIA

 

RADIOTERAPIA RAKA PIERSI

 

DIAGNOSTYKA:

1. Obustronna mammografia (ew. MR piersi)

2. RTG klatki piersiowej

3. USG jamy brzusznej

4. Morfologia i badania biochemiczne krwi

5. Scyntygrafia kości przy podejrzeniu przerzutów

1. PACJENTKI PO ZABIEGU OSZCZĘDZAJĄCYM DCIS

Pierś-PTV Dc 50 Gy(d.f. 2 Gy) lub schematy równoważneDc 42,5 Gy(d.f. 2,5 Gy)

 

2. PACJENTKI PO ZABIEGU OSZCZĘDZAJĄCYM T1, T2 

1. Pierś-PTV Dc 50 Gy(d.f. 2 Gy) lub schematy równoważneDc 42,5 Gy(d.f. 2,5 Gy)

2. Loża- u pacjentek w grupie wysokiego ryzyka:

  • pacjentki < 50 r.ż.
  • pozytywne węzły pachowe N+
  • inwazja naczyń chłonnych
  • wąski margines

Zastosowana może być wiązka elektronów, fotonów lub brachyterapia (z marginesem 1-2 cm); typowe dawki to10-15 Gy,df 2 Gy

Dawka ta może być niższa w grupie pacjentek z niskim ryzykiem.

ZAJĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Objęcie obszarem napromieniania węzłów chłonnych:

  • w przypadku obecności przerzutów w 4 lub więcej węzłach chłonnych obszar zgodnie ze standardami obejmuje węzły chłonne pachy poziom I, II, III wraz z okolicą nadobojczyka Dc-50 Gy , d.fr 2 Gy
  • naciekanie torebki węzła bez względu na ilość przerzutowych węzłów chłonnych jest bezwzględnym wskazaniem do radioterapii.

 

RAK PIERSI - STAN PO MASTEKTOMII

1. Obszar napromieniania obejmuje ścianę klatki piersiowej wraz z blizną - Dc 50 Gy, df 2 Gy, schematy równoważne Dc 45 Gy, df 2,25 Gy; w przypadku dodatnich marginesów Dc 60 Gy, d.f 2 Gy.
W przypadku guza T3 (>5cm) lub pozytywnego marginesu, bez zajętych węzłów dołu pachowego napromieniamy obszar ściany klatki piersiowej.
W przypadku guza <5 cm i marginesu <1mm po mastektomii należy rozważyć napromienianie ściany klatki piersiowej.

2. Pola węzłowe jak po zabiegu oszczędzającym; w stopniuT3N1M0w przypadku przerzutów w1-3 węzłach chłonnychdawka napromieniana obejmuje okolicewęzłów nadobojczykowych. W przypadku zastosowania przedoperacyjnej chemioterapii uzupełniająca RT na okolicę blizny + pola obwodowe.

 

3. MIEJSCOWO ZAAWANSOWANY RAK PIERSI - PACJENTKI NIE ZAKWALIFIKOWANE DO OPERACJI - PO LECZENIU SYSTEMOWYM 

1. PTV - pierś ze ścianą klatki piersiowej wraz z węzłami chłonnymi I-III piętra pachy i okolicy nadobojczyka, pole przymostkowe w zależności od sytuacji klinicznej;Dc 50-60 Gy, df 2 Gy

2. GTV - obszar dodatkowego planowania na zmiany rezydualne10-20 Gy

 

4. WZNOWY W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ

1. Po leczeniu operacyjnym i systemowym: PTV obejmuje ścianę klatki piersiowej wraz z lożą pooperacyjnąDc 50 Gy, df 2 Gy, GTV jako obszar dodatkowego planowania w przypadku dodatnich marginesów -BOOST 10 Gy

2. Nieoperacyjne wznowy po leczeniu systemowym: PTV obejmuje ścianę klatki piersiowej wraz z obszarem naciekania,Dc 60 Gy, df 2 Gy, GTV obszar dodatkowego planowania  (makroskopowa wznowa) - BOOST 10 Gy

 

 

Strefa pacjenta