• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia raka płuca

 

STANDARDY LECZENIA

 

RADIOTERAPIA RAKA PŁUCA

DIAGNOSTYKA
OCENA GUZA PIERWOTNEGO

-  Bronchofiberoskopia

-  RTG klatki piersiowej

-  KT lub MR klatki piersiowej

OCENA WĘZŁÓW CHŁONNYCH

-  Bronchofiberoskopia

-  KT LUB MR

-  Mediastinoskopia

-  PET

-  BACwęzłów nadobojczykowych

-  EBUS

OCENA NARZĄDÓW ODLEGŁYCH

-  USG lub TK jamy brzusznej

-  Biopsja podejrzanego ogniska

-  TK lub MR mózgu (DRP - zawsze)

-  Scyntygrafia kości (DRP - zawsze)

-  Trepanobiopsja szpiku (DRP - zawsze)

-  PET

 

RAK DROBNOKOMÓRKOWY

Postać ograniczona LD

EBRT Teleradioterapia jednoczasowaz chemioterapią od 1 kursu (program wgTurrisiego) -napromienianie hiperfrakcjonowane 2xdz., 1,5 Gy co 6 h -Dc 45 Gy w 3 tyg. + 4 kursy PEz EBRT od 1 dnia chemioterapii.

Kryteria włączenia:

Dobry stan ogólny Karnowski >70

Chorzy do 70 r. ż.

Bez istotnej utraty wagi ciała 10-15% w czasie 6 mies.

Wydolny oddechowo FEV1>11, VC>1,25

Brak płynu w jamie opłucnej

Brak cech martwicy w guzie

 

EBRT sekwencyjnapo zakończeniu CHT w tych przypadkach gdzie jednoczasowa RT/CHT jest niemożliwa do przeprowadzenia (na obszar wyjściowych zmian) 1xdz2 Gy Dc 50-54 Gy

 

PROFILAKTYCZNE NAPROMIENIANIE MÓZGOWIA LD

Dc= 25 Gy          dawka frakcyjna - 2,5 Gy

Profilaktyczne napromienia mózgowia w przypadku całkowitej remisji, do indywidualnego rozważenia w pacjentów z częściową remisją.

Postać uogólniona ED

EBRT wyłącznie w leczeniu paliatywnym 20Gy/5fr lub 30Gy/10fr

 

RAK NIEDROBNOKOMÓRKOWY

EBRT /teleradioterapia/ radykalna 

WSKAZANIA:

1. Przeciwwskazania ogólne do leczenia chirurgicznego lub odmowa chorego w stopniu I, II.

2. Rak nieoperacyjny w stopniu III A.

3. Rak w stopniu III B - radiochemioterapia sekwencyjna, radiochemioterapia jednoczasowa.

 

Kryteria włączenia:

Dobry stan ogólny Karnowski >70

Bez istotnej utraty wagi ciała 10-15% w czasie 6 mies.

Wydolny oddechowo FEV1>11, VC>1,25

Brak płynu w jamie opłucnej

Brak cech martwicy w guzie

DAWKI:  60-64 Gy            d fr = 2 Gy

 

EBRT paliatywna

Wskazania:

  • Duszność
  • Krwioplucie
  • Zespół żyły głównej
  • Dysfagia
  • Ból

TD = 20 Gy          D.FR = 4 Gy

TD = 30 Gy          D.FR = 3 Gy

TD = 16 Gy          D.FR = 8 Gy

 

Radioterapia pooperacyjna

Wskazania:

1. Wszystkie przypadki braku radykalizmu chirurgicznego /w zakresie kikuta oskrzela, struktur śródpiersia, ściany klatki piersiowej - niezależnie od klinicznego zaawansowania/.

2. Przypadki zbyt wąskich marginesów od linii cięcia " close margins".

3. Przypadki pN1 z przekroczeniem torebki węzła, pN2 niezależnie od zajęcia czy przekroczenia torebki.

 

Przeciwwskazania do radioterapii uzupełniającej:

 

1. Niewydolność oddechowa FEV1<1 litr, VC<1,25

2. Przetoka w kikucie oskrzela

3. Zły stan ogólny /KPS < lub = 60/

 

TD na obszar mikroskopowego braku radykalizmu 60-64 Gy       D. FR = 2 Gy

 

 

Strefa pacjenta