• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Radioterapia raka pęcherza moczowego

 

STANDARDY LECZENIA

RADIOTERAPIA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO

DIAGNOSTYKA:

1. Badanie przedmiotowe (z uwzględnieniem badania palcem przez odbytnicę i badania oburęcznego.

2. USG i/lub TK jamy brzusznej i miednicy

3. Cystoskopia ze szczegółowym opisem guza.

4. Badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas cystoskopii

5. RTG klatki piersiowej

6. Ew. scyntygrafię kości przy podejrzeniu przerzutów do kości.

    Rak pęcherza nie naciekający warstwy mięśniowej

 

Guz małego ryzyka

 • radykalna elektroresekcja
 • jednorazowa wlewka dopęcherzowa cytostatyka

 

Guz średniego ryzyka

 • radykalna elektroresekcja
 • re - resekcja - wycięcie blizny
 • wlewka dopęcherzowa cytostatyka
 • immunoterapia BCG - dopęcherzowa

 

Guz dużego ryzyka

 • Ta - T1, G3, z  lub bez carcinomaIn situ
 • elektroresekcja radykalna
 • resekcja po 4-6 tygodniach
 • immunoterapia dopęcherzowa BCG - pełna dawka
 • radykalna cystectomia i nadpęcherzowe odprowadzenie moczu

Rak pęcherza moczowego naciekający warstwę mięśniową

 

Leczenie guza ograniczonego do narządu

 • radykalna cystectomia T2 - T4a N0M0
 • radioterapia z chemioterapią lub bez chemioterapii T4b
 • pęcherz+ 2 cm margines - Dc- 64Gy/T, d.f.-2Gy/t 
 • radioterapia paliatywna
 • chemioterapia w zależności od stanu miejscowego i ogólnego chorego

 

Leczenie przerzutów - chemioterapia wielolekowa

Sposób nadpęcherzowego odprowadzenia moczu po cystectomii

 • możliwości nadpęcherzowego odprowadzenia moczu - informacja dla pacjenta
 • sposobie odprowadzenia moczu decyduje chirurg i pacjent

 

Strefa pacjenta