• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia raka żołądka

 

RADIOTERAPIA RAKA ŻOŁĄDKA

 

1. DIAGNOSTYKA

  • Oryginał pooperacyjnego badania histopatologicznego
  • TK/MR  jamy brzusznej przedoperacyjne
  • RTG klatki piersiowej (w razie wątpliwości TK)
  • Morfologia, badanie biochemiczne
  • Opis zabiegu operacyjnego

 

2. LECZENIE 

W stopniu zaawansowania I-II przy resekcji R0 brak wskazań do leczenia uzupełniającego.

U chorych z zaawansowanym rakiem żołądka należy rozważyć chemioterapię neoadjuwantową (zazwyczaj 2 cykle), a przy nieadekwatnej limfadenektomii D2iniekorzystnych czynnikach rokowniczych (pT3 lub pT4 i N+)powinni utrzymać uzupełniającą chemioradioterapię.

Schemat radiochemioterapii obejmuje FU w dawce 425 mg/m2 i folinian wapnia w dawce 20mg/m2 stosowane przez 5 kolejnych dni a po 4 tyg. przerwie radioterapia wDc 45Gyw 25 frakcjach (dawka frakcyjna1,8Gyw skojarzeniu z FU (400mg/m2) i folinianem wapnia (20mg/m2) przez 4 pierwsze i 3 dni ostatnie napromieniania oraz podanie 2 kolejnych cykli chemioterapii po zakończeniu radioterapii.

 

 

Strefa pacjenta