• facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube

Laryngologia

 

LARYNGOLOGIA

 

1. DIAGNOSTYKA

 • Oryginał badania histopatologicznego
 • badanie laryngologiczne
 • RTG klatki piersiowej - w przypadku niejasnym CT
 • CT/MRI - guza + węzłów szyi
 • badanie okulistyczne: dla guzów nosogardła, zatok obocznych nosa,
 • badanie neurologiczne: dla guzów nosogardła, zatok obocznych nosa, podstawy czaszki, ślinianki przyusznej,
 • CT/MRI przedoperacyjne: dla guzów zatok obocznych nosa, ślinianki przyusznej
 • gdy + M lub guz zatok obocznych nosa: KT/MRI pooperacyjne,
 • morfologia, biochemia (ASPAT, ALAT, kreatynina, mocznik, elektrolity)
 • masa ciała
 • PS: stan ogólny oceniany według klasyfikacji ECOG

 

2. WSKAZANIA DO SAMODZIELNEJ RADIOTERAPII

NOSOGARDŁO: WSZYSTKIE STOPNIE ZAAWANSOWANIA     

KRTAŃ:  WSZYSTKIE STOPNIE ZAAWANSOWANIA GDY WYKLUCZYMY NACIEK CHRZĄSTEK KRTANI

GARDŁO DOLNE: WSZYSTKIE STOPNIE ZAAWANSOWANIA                 

GARDŁA ŚRODKOWE: WSZYSTKIE STOPNIE ZAAWANSOWANIA

JAMA USTNA:  PREFEROWANE LECZENIE CHIRURGICZNE, RT GDY PRZECIWWSKAZANIA DO OPERACJI LUB BRAK ZGODY CHOREGO NA ZABIEG

 

3. RADIOCHEMIOTERAPIA

Radiochemioterapia: skojarzenie jednoczasowe radioterapii z leczeniem cytostatykami:

 • Cisplatyna w dawce 100 mg/m2 dnia 1 lub 2- giego, a następnie co 3 tygodnie; 3 dawki łącznie,
 • Cisplatyna w dawce 40 mg/m 2 x w tygodniu.

Samodzielna RT + CT

 • Rak gardła dolnego - wszystkie zaawansowania
 • Rak krtani: T2N0 i bardziej zaawansowane
 • Rak nosogardła: T2N0 i bardziej zaawansowane
 • Rak gardła środkowego
 • Rak jamy ustnej

Pooperacyjna RT - CT

 • Loża po węźle chłonnym z obecnością ECE,
 • Dodatni margines pooperacyjny.
 • Lub obecność 2 czynników ryzyka: pT3, pT4, N2, N3, perineural invasion, vascular emboliom.

 

Strefa pacjenta