• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Radioterapia Chorób Nienowotworowych

Radioterapia jest dziś jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych, jednak nie każdy ma świadomość, że stosowana jest też bezpiecznie w leczeniu wielu schorzeń nieonkologicznych.

Dzięki zastosowaniu radioterapii w leczeniu chorób nienowotworowych zmniejszamy dolegliwości bólowe, poprawiamy sprawność fizyczną pacjenta.

Metoda leczenia promieniowaniem jonizującym jest wysoce skuteczna wyłącznie w pewnych przypadkach określonych w niniejszym opracowaniu.

Oddajemy w Państwa ręce krótki przewodnik, opisujący bezpieczne stosowanie radioterapii w leczeniu chorób nieonkologicznych, poparte wynikami badań klinicznych.

Szczegółowy opis znajduje się w opracowaniu "Choroby nienowotworowe w radioterapii".

Strefa pacjenta