• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Ośrodki leczenia

 

Ośrodki leczenia

W dzisiejszych czasach, ludzie zwracają coraz większą uwagę na swoje zdrowie. Żyjemy coraz dłużej, społeczeństwa stają się coraz starsze i fakt ten powoduje zwiększenie częstotliwości występowania chorób cywilizacyjnych.

Wzrost śmiertelności z powodu chorób nowotworowych i układu krążenia.

Posiadając liczące niemal dwie dekady doświadczenie w świadczeniu usług medycznych w ramach partnerstwa publiczno-prawnego na rynku europejskim, Affidea rozszerzyła swoją dotychczasową działalność o nową specjalność, jaką jest leczenie nowotworów. Pierwszy z ośrodków, położony w Polsce rozpoczął działalność z końcem 2008 r. Więcej informacji na temat każdego ośrodka znajduje się w linku: 

Affidea Koszalin (Międzynarodowe Centrum Onkologii)

Affidea Poznań (Międzynarodowe Centrum Onkologii)

Affidea Wałbrzych (Międzynarodowe Centrum Onkologii)

Dostrzegając  znaczący niedobór nowoczesnych ośrodków leczenia onkologicznego w wielu krajach Europy, firma podjęła strategiczną decyzję o rozpoczęciu świadczenia tych specjalistycznych usług medycznych. Affidea planuje otwarcie następnych centrów w kolejnych europejskich krajach.

Specjaliści w dziedzinie onkologii, świadczący swoje usługi pod szyldem Affidea korzystają z najwyższej klasy zaawansowanych technologii terapeutycznych, w celu dokładnego zlokalizowania i zniszczenia komórek rakowych, przy jednoczesnej ochronie jak największej liczby zdrowych tkanek. Personel firmy Affidea współpracuje w celu zapewnienia pacjentom kompleksowej terapii łączącej aktualnie dostępne metody leczenia onkologicznego (radioterapię z chirurgią, chemioterapią, brachyterapią, czy leczeniem hormonalnym).

Pacjenci leczeni za pomocą chemioterapii bądź radioterapii mogą korzystać z usług medycznych w centrach Affidea na zasadach leczenia ambulatoryjnego, natomiast pacjenci hospitalizowani otrzymują świadczenia w ramach współpracy pomiędzy firmą a oddziałami onkologicznymi Szpitali. Ośrodki są projektowane z myślą o zapewnieniu odpowiedniej diagnozy, terapii, jak również wsparcia udzielanego pacjentom onkologicznym w celu utrzymania ich życia rodzinnego, zawodowego oraz prywatnego na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do normalnego. 

 

Strefa pacjenta