• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Rak płaskonabłonkowy

Badanie PET-CT

Pacjent: kobieta l.42

Rozpoznanie: Rak płaskonabłonkowy - przerzut w wę¼le chłonnym prawej pachy.

Cel badania: Poszukiwanie ogniska pierwotnego.

 

Wynik:

Akwizycję przeprowadzono po 60 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła 89 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała.


W badaniu PET:

Ognisko wzmożonej utylizacji glukozy (SUVmax 2,7) w górnym zewnętrznym kwadrancie prawej piersi.


Jama brzuszna i miednica:

Obszar wzmożonej utylizacji glukozy (SUVmax 4,7) w trzonie macicy.


Wnioski:

Obraz PET ogniska wzmożonego metabolizmu glukozy w prawej piersi sugeruje obecność aktywnej zmiany rozrostowej.

W pozostałych narządach nie uwidoczniono ewidentnych ogniskowych zaburzeń utylizacji glukozy mogących sugerować obecność aktywnego procesu npl.

Obszar wzmożonego metabolizmu glukozy w trzonie macicy najpewniej posiada etiologię czynnościową (menstruacja).

Strefa pacjenta