• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Nowotwór o nieznanym punkcie wyjścia

Badanie PET-CT

Pacjent: mężczyzna l. 60

Rozpoznanie: Nowotwór o nieznanym punkcie wyjścia.

Cel badania: Poszukiwanie ogniska pierwotnego.
Wynik:

Akwizycję przeprowadzono po 50 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła 77 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała.

W badaniu PET:

Po stronie lewej w okolicy zachyłka gruszkowatego ognisko wzmożonego gromadzenia 18F-FDG (SUVmax 12,5) o wymiarach 11x11x12 mm. Po stronie lewej konglomerat węzłów chłonnych (pieter IIA, IIB, III, VA, VB i IV) - o łącznym wymiarze 53x40x66 mm, ze wzmożonym metabolizmem18F-FDG, (SUVmax 17,0).

W prawym płacie tarczycy zmiana ogniskowa ze zwapnieniami o wymiarach 32x38 mm, bez gromadzenia 18F-FDG - gruczolak.

Wnioski:

Obraz PET wskazuje na proces rozrostowy z ogniskiem pierwotnym w lewym zachyłku gruszkowatym z przerzutami do węzłów chłonnych trójkąta bocznego szyi po stronie lewej.

W pozostałym obszarze ciała bez patologicznego gromadzenia 18F-FDG.

Strefa pacjenta