• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Nowotwór esicy

Badanie PET-CT

Pacjent: mężczyzna l. 67

Rozpoznanie: Nowotwór esicy. Stan po chemioterapii 2006 r. i metastazektomii wątroby 2007 r. Chłoniak limfocytowy.

Cel badania: Ocena stanu obecnego wątroby.

   

Wynik:

Akwizycję przeprowadzono po 80 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła 107 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała.

W badaniu PET:

Głowa i szyja:

Liczne powiększone węzły chłonne szyjne wszystkich poziomów, największe do 24mm długości, nie wykazujące cech wzmożonego metabolizmu 18F-FDG (SUVmax 2,6).

Klatka piersiowa:

Liczne węzły chłonne śródpiersia, zwłaszcza przytchawiczne (maksymalnie do 22mm długości) oraz pachowe (maksymalnie do 20mm długości), nie wykazujące wzmożonego metabolizmu 18F-FDG.  

Drobna zmiana ogniskowa o średnicy 2mm w 3 segmencie płuca prawego, bez wzmożonego metabolizmu 18F-FDG.

Jama brzuszna i miednica:

Ognisko wzmożonego metabolizmu glukozy w prawym płacie wątroby na granicy segmentów 4/8 (wymiary według obrazu PET/CT 44x29mm), SUVmax 11,1, oraz w 6 segmencie o wymiarach według obrazu PET/CT 19x27mm (SUVmax 7,4).

Odcinkowo zwiększony metabolizm 18F-FDG w oklicy zespolenia okrężnicy z odbytnicą, SUVmax FDG 4,4, najpewniej tło zapalne.

W ogonie trustki torbiel o średnicy 30mm, bez wzmożonego metabolizmu 18F-FDG. Liczne zwapnienia w trzonie i ogonie, najprawdopodobnej pozapalne. 

Powiększona śledziona: wymiary 140x95mm. Metabolizm prawidłowy. Dodatkowa śledziona poniżej właściwej, średnica 15mm.

Liczne torbiele obu nerek; pogrubienie lewego nadnercza do 16mm.

Gruczoł krokowy powiększony: 74x58mm, bez zaburzeń metabolizmu glukozy.

Układ kostny:

Zwiększony metabolizm 18F-FDG w obu stawach barkowych (SUVmax 2,5), najpewniej na tle zwyrodnieniowo-zapalnym. 

Wnioski:

Obraz PET sugeruje obecność aktywnej choroby rozrostowej w wątrobie (2 przerzuty).

Poza tym w badaniu uwidoczniono limfodenotopatię szyjną, pachową i śródpiersiową bez aktywności metabolicznej.

Strefa pacjenta