• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Guz płuca prawego

GUZ PŁUCA PRAWEGO

 

Badanie PET-CT

Pacjent: mężczyzna l. 77

Rozpoznanie: Guz prawego płuca.

Cel badania: Określenie charakteru zmiany.

 

Guz Płuca Prawego

 

Wynik:

Akwizycję przeprowadzono po 60 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła 106 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała.

W badaniu PET:

W 2 segmencie prawego płuca ognisko wzmożonej utylizacji glukozy (SUV 9,3).

Ognisko wzmożonej utylizacji glukozy (SUVmax 4,6) powyżej wcięcia mostka, w linii pośrodkowej przedniej.

Uwagi:

Widoczne pobudzenie metaboliczne (najpewniej czynnościowe) na przebiegu jelita grubego.

Wnioski:

Obraz PET sugeruje obecność aktywnego procesu rozrostowego w 2 segmencie prawego płuca.

Ognisko wzmożonego metabolizmu glukozy powyżej wcięcia mostka najpewniej o etiologii jatrogennej (mediastinoskopia).

Poza tym w badaniu nie uwidoczniono ogniskowych zaburzeń utylizacji glukozy mogących budzić niepokój onkologiczny.

Strefa pacjenta