• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Gruczolak przerzutowy skóry

GRUCZOLAKORAK PRZERZUTOWY SKÓRY

 

Badanie PET-CT

Pacjent: kobieta l.58

Rozpoznanie: Gruczolakorak przerzutowy skóry.

Cel badania: Poszukiwanie ogniska pierwotnego

Wynik:

Akwizycję przeprowadzono po 60 minutach od podania 18F-FDG.

Glikemia przy podaniu radioznacznika wynosiła 84 mg/dl.

Wykonano badanie całego ciała.

W badaniu PET wykryto między innymi:

W lokalizacji lewego jajnika ognisko wzmożonej utylizacji glukozy (SUV 9,5)

Wnioski:

Badanie PET sugeruje obecność aktywnego procesu rozrostowego w lewym jajniku.

Strefa pacjenta