• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Przypadki kliniczne

 

W tej sekcji umieszczane będą ciekawe przypadki wybrane przez lekarzy z naszych ośrodków pokazujące skuteczność metody PET/CT. Zapraszamy do wysyłania komentarzy i uwag. 

Strefa pacjenta