• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Skierowania

Wzory skierowania do pobrania:

Na skierowaniu należy wpisać nazwę i adres Centrum, do którego jest kierowany pacjent.

Lista adresów Centrów

 

Zgoda na wykonanie badania metodą:

 

Kryteria Kwalifikacji NFZ do badania PET/CT.

 

Wersje skierowań oraz zgód na badanie w języku angielskim:

 

Przed wykonaniem badania refundowanego przez NFZ, Pacjent powinien okazać dowód ubezpieczenia lub dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Strefa pacjenta