• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Refundacja NFZ

REFUNDACJA NFZ

Usługi* w centrach medycznych Affidea świadczone są na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach odrębnego kontraktu. Oznacza to, że ani pacjent, ani lekarz kierujący (placówka) nie ponoszą żadnych kosztów związanych z badaniem. Naszym głównym celem jest podwyższanie standardu usług medycznych w Polsce bez obciążania kosztami korzystających.

Przed wykonaniem badania refundowanego przez NFZ, pacjent powinien okazać dowód ubezpieczenia lub dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

* badanie rezonansem magnetycznym, tomografia komputerowa, PET-CT, radioterapia

Strefa pacjenta