• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Neuroradiologia zabiegowa

Co to jest Neuroradiologia Zabiegowa?

 

 undefined

 

Neuroradiologia zabiegowa umożliwia obrazowanie i małoinwazyjną naprawę wewnątrzczaszkowych malformacji naczyniowych (np. tętniaków i naczyniaków). Metoda ta jest również niezastąpiona przy leczeniu pacjentów po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu (zabieg trombolizy). Jest bardzo skuteczna i jednocześnie mniej inwazyjna niż leczenie chirurgiczne, gdyż nie wiąże się z otwarciem czaszki i operacją na otwartym mózgu.

Zabieg wykonuje się w warunkach sterylnych na sali zabiegowej wyposażonej w angiograf. Urządzenie to, po podaniu pacjentowi odpowiedniego kontrastu, umożliwia obrazowanie naczyń krwionośnych wewnątrz, niemalże dowolnej części ciała. W przypadku neuroradiologi zabiegowej obrazowanie dotyczy naczyń wewnątrzczaszkowych.

Podczas zabiegu lekarz poprzez małe nacięcie w tętnicy biodrowej umieszcza w świetle naczynia cienki cewnik, który następnie wprowadza się do odpowiednich naczyń wewnątrzczaszkowych. Po wprowadzeniu cewnika lekarz jest w stanie, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi medycznych, wykonać zabieg embolizacji tętniaka lub naczyniaka, trombolizy oraz inne bardziej skomplikowane procedury.

Badania i zabiegi w ośrodkach affidea wykonywane są na nowoczesnych angiografiach Innova 4300 amerykańskiej firmy GE Healthcare.

undefined 

Wskazania:


Główne kryteria kwalifikacji pacjenta z rozpoznanym tętniakiem tętnic mózgowych:
1. Lokalizacja tętniaka
Możliwe jest embolizowanie tętniaków w prawie wszystkich położeniach, jednak najczęściej podlegające tej procedurze to tętniaki:
  - w zakresie układu kręgowo-podstawnego
  - w zakresie tętnicy szyjnej w miejscu jej podziału
  - przy odejściu tętnicy ocznej od tętnicy szyjnej wewnętrznej
  - tętniaki wewnątrz zatoki jamistej
2. Pacjenci w ciężkim stanie klinicznym
3. Pacjenci nie wyrażający zgody na zabieg operacyjny

 

Przeciwwskazania:


Względne przeciwwskazania do zabiegu to:
1. Tętniaki bardzo małe (<2mm) i bardzo duże (>25mm)
2. Niekorzystna anatomia tętniaka
Lepsze efekty przy tętniakach z tzw. wąską szyją, jednak obecnie istnieje możliwość stosowania stentów do naczyń mózgowych, umożliwiających embolizację tętniaków o szerokiej szyi.
3. Duża krętość naczyń i rozległe zmiany miażdżycowe
4. Zaburzenia krzepnięcia krwi
5. Rozległe skurcze naczyniowe

 

Bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu to:
1. Tętniaki wrzecionowate
2. Uczulenie na środek kontrastowy
3. Niewydolność nerek

 undefined

Czym są tętniaki?

 

Tętniaki naczyń mózgowych - wrodzone zaburzenia budowy ścian tętnic mózgowych, powstają zwykle w dużych naczyniach tętniczych podstawy mózgu. Dzielą się ze względu na kształt na wrzecionowate (rzadsze) i workowate, a ich średnica wynosi od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Wystepują u 1-2% populacji. Jeśli tętniak nagle pęknie, następuje wylew krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej lub do mózgu. Obfity krwotok może spowodować poważne zaburzenia świadomości, niedowład lub bezwład kończyn, a niekiedy nawet śmierć.

 

Embolizacja tętniaków

Embolizacja to zabieg polegający na wprowadzeniu materiału zamykającego światło chorobowo zmienionych naczyń krwionośnych (malformacja naczyń mózgu), odżywiających nowotwory, jak również na zamykaniu części uszkodzonego naczynia krwionośnego, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu krwi. Obecnie dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz wykorzystaniu bardzo cienkich cewników istnieje możliwość zamykania patologii naczyniowej od strony naczynia krwionośnego.

Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych jest szybko rozwijającą się metodą leczenia. W wiodących ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej nawet do 80% tętniaków jest leczonych tą metodą. Zdobywa ona świat, jest uważana za kolejny krok w rozwoju medycyny.
Wstępne wyniki pierwszej wieloośrodkowej próby na ochotnikach ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial), opublikowane w roku 2002 pokazują znaczną przewagę embolizacji wewnątrznaczyniowej nad leczeniem operacyjnym u pacjentów z pękniętym tętniakiem. Stwierdzono, że technika endowaskularna zredukowała ryzyko względnie ciężkiego kalectwa lub zgonu o 22,6%!! Całkowita redukcja ryzyka przy zastosowaniu metody interwencyjnej porównaniu w metodą chirurgiczną wyniosła 6.9%.

Zabieg embolizacji tętniaka, tzw. coiling, wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym, pod opieką zespołu anestezjologicznego, na zabiegowej sali radiologicznej, wyposażonej w nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski, pozwalający na precyzyjne manipulowanie cewnikami w naczyniach mózgu. Po nakłuciu tętnicy udowej w pachwinie wprowadza się system cewników tak, aby wprowadzić końcówkę najcieńszego z nich (tzw. mikrocewnika) do tętniaka. Następna faza zabiegu to umieszczenie spirali w worku tętniaka za pomocą specjalnego zestawu cewników i popychaczy, by wytworzyć "koszyk" - rodzaj wewnętrznego wzmocnienia ściany tętniaka. Potem wprowadza się kolejne spirale, którą "uplata się" tak, aby stworzyć następną warstwę wzmacniającą ścianę tętniaka. W ten sposób powstaje kłębek wypełniający światło tętniaka. Dzięki temu krew nie wnika w osłabione miejsce naczynia.
Po ulokowaniu spiral w świetle worka tętniaka wywołują one aktywację procesu krzepnięcia, która doprowadza do powstania zakrzepu zamykającego jego światło.
Należy przy tym uważać, aby nie zablokować prawidłowego krążenia krwi w tętnicy. Tętniak jako taki pozostaje w mózgu, ale jest zabezpieczony przed krwawieniem (pęknięciem).

 

Czym są naczyniaki?

 
Naczyniaki mózgu - nieprawidłowe połączenia pomiędzy tętnicami i żyłami, powstające podczas życia płodowego, tworzące kłębowiska patologicznych naczyń, wśród których znajduje się tkanka nerwowa. Występują rzadziej niż tętniaki.

 

Embolizacja naczyniaków

Embolizacja to zabieg polegający na wprowadzeniu materiału zamykającego światło chorobowo zmienionych naczyń krwionośnych (malformacja naczyń mózgu), odżywiających nowotwory, jak również na zamykaniu części uszkodzonego naczynia krwionośnego, przy jednoczesnym zachowaniu przepływu krwi. Obecnie dzięki zastosowaniu nowych technologii oraz wykorzystaniu bardzo cienkich cewników istnieje możliwość zamykania patologii naczyniowej od strony naczynia krwionośnego.

Podobna taktyka postępowania, jak w przypadku embolizacji tętniaków, dotyczy leczenia naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu, z naczyniakami olbrzymimi włącznie. W tym przypadku używa się jednak zwykle innego materiału embolizującego - mieszaniny kleju histoakrylowego, który w świetle naczynia twardnieje, zamykając światło macierzystego naczynia odżywiającego naczyniak oraz tzw. jego gniazdo (miejsce największego nagromadzenia patologicznych naczyń). Ze względu na obecność więcej niż jednego naczynia odżywiającego zmianę zabiegi embolizacji naczyniaków mogą być wykonywane jedno lub wieloetapowo. Skuteczne leczenie najczęściej obejmuje chirurgię, embolizację i stereoradiochirurgię stosowane w skojarzeniu.

 

Embolizacja guzów mózgu

Zabiegi embolizacji guzów mózgu są nieocenionym czynnikiem ułatwiającym przebieg śródoperacyjny w niektórych nowotworach mózgu, a co z tym idzie poprawiającym wyniki leczenia operacyjnego. Stosowane materiały pozwalają na kilkudniowe zamknięcie naczyń doprowadzających i wykonywane są zwykle na 2-3 dni przed zabiegiem operacyjnym.

 

 

 

 

 

 

Strefa pacjenta