W dniu 25 maja 2018 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku doceniła pracę naszych koleżanek przyznając wyróżnienia – Złoty Czepek dla Pani Agaty Klotzke z Affidea Gdańsk i Dyplomy Uznania Pani Marzenie Rudzińskiej-Grzędzickiej z Affidea Wejherowo oraz Annie Wójtowicz z Affidea Gdańsk.

 

Pani Agata Klotzke - Złoty Czepek

Pani Agata pracuje w Affidea PCM w Gdańsku od 2013r. W swojej pracy wyróżnia się sumiennością i rzetelnością w zakresie wykonywania powierzonych zadań. Czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wykonuje zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Cieszy się uznaniem i autorytetem zarówno wśród pacjentów jak i współpracowników. Posiada dużą wiedzę w zakresie aspektów prawnych oraz prawidłowości realizowania procedur. W codziennej pracy wdraża działania nowatorskie, podnosząc jakość usług medycznych, zwłaszcza w obszarze pracy pielęgniarki. Na szczególne wyróżnienie należy fakt, iż Pani Agata pełniła funkcję Kierownika Kursu

BEZPIECZNE PODAWANIE ŚRODKÓW CIENIUJĄCYCH DO BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONZNSU MAGNETYCZNRGO”

Za co zdobyła szczególne uznanie uczestników kursu.

 

Panie Marzena Rudzińska-Grzędzicka oraz Anna Wójtowicz za:

Pani Marzena i Pani Ania pracują w Affidea PCM. W swojej pracy wyróżniją się sumiennością i rzetelnością w zakresie wykonywania powierzonych zadań. Czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wykonują zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Cieszą się uznaniem i autorytetem zarówno wśród pacjentów jak i współpracowników. Posiadają dużą wiedzę w zakresie aspektów prawnych oraz prawidłowości realizowania procedur. W codziennej pracy wdrażają działania nowatorskie, podnosząc jakość usług medycznych, zwłaszcza w obszarze pracy pielęgniarki.

 

Uroczystość była doniosła, przybyli włodarze miasta Gdańsk - Prezydent Paweł Adamowicz, Członek Zarządu Paweł Orłowski, Marszałek Bogdan Borusewicz ale przede wszystkim Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Anna Czarnecka.