Połączenie spółek z grupy Affidea w Polsce

Uprzejmie informujemy, iż Zarządy Spółek Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Euromedic International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podjęły decyzję o połączeniu i w dniu 30 października 2017 roku uzgodniły, przyjęły i podpisały plan połączenia („Plan Połączenia”).

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Euromedic International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na spółkę Affidea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”).

Stosownie do art. 500 § 2¹ ustawy Kodeks Spółek handlowych, w dniu uzgodnienia, przyjęcia i podpisania Plan Połączenia podlega bezpłatnemu udostępnieniu do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej www.affidea.pl.

 

Plan połączenia spółek z grupy Affidea – kliknij tutaj.