• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Informacje

Euromedic rozpoczyna działalność na Litwie

29/02/2012
Euromedic rozpoczyna działalność na Litwie

Euromedic ogłosił zakończenie transakcji przejęcia Medea Diagnostica Group (MDG) wiodącej firmy w diagnostyce obrazowej w krajach Bałtyckich. Przejętych zostało 6 centrów medycznych zlokalizowanych w 4 głównych miastach: Wilnie (2), Poniewieżu (2), Szawle i Druskiennikach.

Euromedic otworzył trzecie centrum radoterapii w Polsce

27/02/2012
Euromedic otworzył trzecie centrum radoterapii w Polsce

EUROMEDIC OTWORZYŁ TRZECIE CENTRUM RADIOTERAPII W POLSCE Centrum w Koszalinie wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do radioterapii: dwa megawoltowe akceleratory liniowe, 24-rzędowy Tomograf Komputerowy i sprzęt do brachyterapii z możliwością planowania 3D.

Konferencja

09/05/2011
Konferencja

KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA EUROMEDIC ONKOTERAPIA 2011.05.25

Strefa pacjenta