„Oddaję krew, bo lubię pomagać”, „Jestem krwiodawcą, ponieważ chcę ratować ludzkie życie” – tak najczęściej odpowiadają dawcy krwi zapytani o to, dlaczego regularnie zgłaszają się do punktów pobrań. Idea bezinteresownej pomocy zyskuje na popularności, a do promowania krwiodawstwa przyłączają się uczelnie i instytucje publiczne. Jak podaje Narodowe Centrum Krwi, tylko w 2018 roku w Polsce na donację zdecydowało się 588 tys. osób. Ten wynik może być jednak znacznie lepszy jeśli… przyłączysz się do grona dawców!

Kto może zostać dawcą krwi?

Krew jest niezbędna do życia i prawidłowego funkcjonowania. Do tej pory nie udało się jej w żaden sposób zastąpić, dlatego każda donacja jest cenną szansą na uratowanie drugiego człowieka. Aby zasilić grono krwiodawców, należy jednak spełniać pewne podstawowe warunki – są one podyktowane zarówno bezpieczeństwem dawców, jak i biorców, czyli osób, do których trafia krew.

 

Te podstawowe warunki musi spełniać krwiodawca

     
      ✔ wiek (pomiędzy 18. a 65. rokiem życia),
      ✔ waga (powyżej 50 kg),
      ✔ samopoczucie.

 

Kto nie może zostać dawcą krwi?

Chęć niesienia pomocy to niestety nie jedyny czynnik decydujący o możliwości oddawania krwi. Istnieje także szereg przeciwwskazań, które uniemożliwiają dołączenie do grona krwiodawców.

 

 Między innymi te choroby i czynniki wykluczają na stałe możliwość oddania krwi

   

      ✔żółtaczka,
      ✔AIDS,
      ✔łkiła,
      ✔cukrzyca,
      ✔gruźlica,
      ✔łuszczyca,
      ✔nosicielstwo wirusa HIV,
      ✔alkoholizm,
     ✔stan pozawałowy,
     ✔ choroby serca.

 

Jak przebiega wizyta w centrum krwiodawstwa?

Choć pierwsza wizyta w centrum krwiodawstwa może okazać się nieco stresująca, nie ma najmniejszych powodów do obaw. Od początku do końca jej trwania potencjalnym krwiodawcą opiekuje się wykwalifikowany personel, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich etapów. Warto jednak podkreślić, że taka wizyta może potrwać długo (więcej niż 1h), co ma związek z koniecznością weryfikacji danych osobowych, pobrania próbek do analizy, wizyty lekarskiej i samą donacją.

Jak oddać krew w punkcie pobrań?

  1. W szatni należy zostawić okrycie wierzchnie i skierować się do rejestracji.
  2. Następny krok to wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące m.in. stanu zdrowia i przebytych chorób oraz przekazanie go z powrotem do rejestracji.
    WAŻNE! Należy wypełnić go zgodnie z prawdą – tylko wtedy donacja będzie bezpieczna zarówno dla dawcy, jak i biorcy.
  1. Kolejny etap to pobranie niezbędnych próbek w laboratorium.
  2. Następnym krokiem jest wizyta w gabinecie lekarskim. To właśnie tutaj, na podstawie analizy wyników, specjalista decyduje, czy oddanie krwi będzie możliwe. Pozytywna decyzja uprawnia do wizyty w dziale pobrań.
  3. Przedostatni etap to donacja. W razie konieczności w dziale pobrań poprzedzą ją dodatkowe pytania.
  4. Ostatni krok to odbiór niezbędnych dokumentów, a także ekwiwalentu kalorycznego np. w postaci kilku tabliczek czekolady.

 

 WSKAZÓWKA

Zakwalifikowanym prawidłowo krwiodawcom przysługuje całodzienne zwolnienie z pracy. W przypadku osób, które nie zostały zakwalifikowane do donacji przysługuje natomiast usprawiedliwienie zwalniające maksymalnie z dwóch godzin pracy danego dnia.

 

Jak często można oddawać krew?

Oddawanie krwi wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych zasad. Wśród nich znajduje się także ograniczona częstotliwość oddawania krwi. Liczba dopuszczalnych donacji konwencjonalnych w ciągu roku ściśle wiąże się z płcią. W przypadku mężczyzn, oddawanie krwi może odbywać się nie częściej niż co dwa miesiące, co daje 6 donacji w ciągu roku. W przypadku kobiet okres przerwy wydłużony został do kwartału – tutaj liczba rocznych donacji nie może przekroczyć 4.

Rodzaje donacji

Honorowe krwiodawstwo obejmuje kilka rodzajów donacji, różniących się od siebie metodą pobierania materiału. Każda z nich jest jednak równie cenna, a wybór odpowiedniej zależy m.in. od decyzji dawcy.

 

Rodzaj donacji

Dane szczegółowe

Częstotliwość

konwencjonalny

   

      jednorazowe
          oddanie 450 ml  krwi,
     ✔zabieg trwający
         maks. 10 minut.

      mężczyźni: co 2
          miesiące (6 razy w roku),
     ✔ kobiety: co 3
          miesiące (4 razy w roku).

afereza

 

     pobieranie
       konkretnego składnika
       krwi; pozostałe
       zostaną zwrócone dawcy

     minimum co 2 tygodnie

plazmafereza

 

      jednorazowe oddanie
          700 ml osocza,

     zabieg trwający
         maks. 50 minut .

     minimum co 2 tygodnie

trombafereza

 

     pobieranie płytek
         krwi,

     zabieg trwający
         maks. 2h.

     minimum co 4 tygodnie

leukafereza

 

     pobieranie krwinek
         białych,

     zabieg trwający
         maks. 2h.

     minimum co 4 tygodnie


***

Przestrzeganie wszystkich warunków oddania krwi gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Specjaliści podkreślają również, że honorowe krwiodawstwo nie wiąże się z przymusem systematycznego oddawania krwi – w organizmie nie zachodzą bowiem żadne kluczowe zmiany. Co więcej, donacje każdorazowo odbywają się z użyciem sterylnego sprzętu, nie uzależniają, ani nie powodują żadnych szkodliwych zmian w organizmie.