• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Blog

29/04/2019

PET/CT to jedno z najnowszych narzędzi diagnostycznych. Dzięki połączeniu pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników. Metoda ta pozwala bowiem na połączenie informacji anatomicznych (jak dokładne wymiary guza, jego unaczynienie, gęstość, położenie, stosunek do sąsiednich struktur, np. kręgosłupa czy wątroby) z tymi, dotyczącymi tak zwanej aktywności metabolicznej (czyli agresywność nowotworu, jego potencjał wzrostu i przerzutowania).

18/03/2019

Istnieje cała grupa chorób neurodegeneracyjnych przypominających chorobę Parkinsona są to tzw. atypowe parkinsonizmy. Jednym ze schorzeń należącym do grupy tzw. atypowych parkinsonizmów jest postępujące porażenie ponadjądrowe (Progressive Supranuclear Palsy - PSP). W badaniach rezonansem magnetycznym u pacjentów z postępującym porażeniem ponadjądrowym (PSP) widoczny jest znak kolibra odzwierciedlający patologię śródmózgowia.

26/02/2019

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO to szybka terapia onkologiczna dla pacjentów z podejrzeniem zmian nowotworowych.

Strefa pacjenta