• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Blog

Dbaj o swoje serce

16/10/2017
Dbaj o swoje serce

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, choroby sercowo-naczyniowe stanowią przyczynę aż 46 proc. zgonów Polaków. Podwyższone stężenie cholesterolu występuje natomiast u co drugiego Polaka, jednak mało kto zdaje sobie z tego sprawę, gdyż niewiele osób przeprowadza regularne badania.

Częste bóle brzucha? To może być nowotwór!

12/10/2017
Częste bóle brzucha? To może być nowotwór!

Częstsze występowanie wzdęć, bólów brzucha, powiększenie obwodu w pasie czy utrata apetytu, mogą być objawami raka jajnika, dlatego warto je skonsultować również z ginekologiem.

Rezonans magnetyczny , jako najdokładniejsza metoda diagnostyki raka piersi

05/10/2017
Rezonans magnetyczny jako najdokładniejsza metoda diagnostyki

Rak piersi, to jedna z najczę­ściej wystę­pu­ją­cych cho­rób nowo­two­ro­wych. Jego roz­po­zna­nie sta­nowi 25% wszyst­kich dia­gnoz onko­lo­gicz­nych w Pol­sce. Coraz czę­ściej dotyka kobiety w pełni aktywne w życiu zawo­do­wym, rodzin­nym i spo­łecz­nym. W Pol­sce dałoby się ura­to­wać co naj­mniej 2500 kobiet rocz­nie.

Strefa pacjenta
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii..

Jak wygląda badanie rezonansu magnetycznego (MR)?

Odpowiedzi na pytania.