• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube

Tomografia komputerowa

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

CT

Fot. Nowoczesny Tomograf Komputerowy Brightspeed firmy GE Healthcare

W celu skontaktowania się lub zapisania na badanie tomografią komputerową (TK) prosimy o wybranie ośrodka z listy centrów medycznych Affidea - Lista centrów

Tomografia komputerowa jest obecnie standardem w światowej diagnostyce. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym i postępowi w technologiach medycznych, umożliwia lekarzowi dokonanie oceny niemal wszystkich narządów wewnętrznych człowieka i rozpoznanie w nich zmian chorobowych.

Jest to metoda uwidoczniania tkanek i narządów ciała ludzkiego, która łącząc promienie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową, zapewnia bardzo dużą dokładność i szczegółowość obrazu. Pierwsze badanie wykorzystujące spiralny obrót lampy rentgenowskiej zostało wykonane w 1989 roku, a rok później spiralne tomografy zostały wprowadzone do seryjnej produkcji. Zastąpienie wykorzystywanej do tej pory techniki sekwencyjnej metodą spiralną umożliwiło wykorzystanie zebranych danych do rekonstrukcji warstw narządów wewnętrznych człowieka i lokalizację zmian chorobowych. Dzięki tej technice w ciągu jednego obrotu lampy i detektorów, przy równoczesnym przesunięciu stołu pozwala uzyskać obraz skanowanego obszaru w formie ciągu warstw. W czasie kilkudziesięciu sekund można objąć cały badany obszar, zrekonstruować i obejrzeć w każdej płaszczyźnie badany narząd. Wykonywane są badania dużych obszarów anatomicznych ludzkiego ciała takich jak jama brzuszna, czy klatka piersiowa. Co więcej, w sposób bezinwazyjny, w ciągu kilku uderzeń serca można uzyskać jego trójwymiarowy obraz i stwierdzić, czy pacjentowi grozi zawał.

Dzięki CT lekarz uzyskuje przekrojowe zdjęcie dostarczające mu olbrzymiej ilości danych i ułatwiające postawienie dokładnej diagnozy.

Przygotowanie pacjenta do badania CT

  • Dzień przed badaniem zaleca się pić więcej płynów.
  • Nie należy jeść i pić na 5 godzin przed badaniem.
  • Należy przyjąć wszelkie przepisane przez lekarza leki za wyjątkiem leków obniżających glikemię, a także pochodnych Biguanidyny np. Metformin, Metformax, Siofor (na 24 godziny przed i po badaniu).
  • Chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki wziewowe.
  • Pacjenci z chorobami tarczycy powinni mieć oznaczony poziom TSH i FT4.
  • Z powodu wykorzystania promieni rentgenowskich badanie CT nie jest zalecane u kobiet w ciąży.

 

Zasady działania

Najważniejszym elementem tomografu komputerowego jest lampa rentgenowska umieszczona na skomplikowanej obręczy obrotowej oraz detektory, które odbierają promieniowanie przechodzące przez ciało pacjenta i przekształcają informacje na obraz cyfrowy. Współczesne generacje detektorów umożliwiają pozyskanie informacji wraz z szerokimi możliwościami póżniejszego przetwarzania - dodatkowe prezentacje narządów, przy wykorzystaniu zebranych danych można uzyskać również po opuszczeniu przez pacjenta miejsca badania. Najczęściej są to dwu i trójwymiarowe obrazy badanych struktur, a w przypadku układu krążenia obrazy podobne angiografii subtrakcyjnej. Można również dokonać wirtualnej endoskopii, czyli trójwymiarowej rekonstrukcji organów posiadających światło - takich jak naczynia krwionośne, żołądek, tchawica, drzewo oskrzelowe, jelita, pęcherz moczowy, a nawet wnętrze ucha środkowego. Natomiast po dożylnym podaniu środka kontrastowego można wykonać badania naczyniowe tętnic i żył (angio-TK).

 

Zastosowanie TK - główne obszary diagnostyki Tomografii Komputerowej

Głowa: mózgowie, twarzoczaszka, oczodoły, struktura ucha, badanie naczyń mózgowych (Angiografia CT), perfuzja;

Szyja: kręgosłup szyjny, tkanki miękkie szyi, badanie naczyń szyjnych (Angiografia);

Klatka piersiowa: płuca, śródpiersie, struktury kostne klatki piersiowej, diagnostyka naczyń (w tym zatorowości tętnic płucnych), badanie naczyń wieńcowych;

Jama brzuszna: schorzenia narządów jamy brzusznej (w tym jelita grubego przy pomocy kolonoskopii wirtualnej), kręgosłup lędźwiowy, badania naczyń krwionośnych jamy brzusznej;

Miednica: narządy miednicy, struktury kostne miednicy, diagnostyka naczyń krwionośnych;

Kończyny: struktury kostne, stawy, diagnostyka naczyń krwionośnych;

 

 

Kolonoskopia wirtualna

Kolonoskopia wirtualna i kolonoskopia tradycyjna polega na obejrzeniu jelita grubego za pomocą specjalnego wziernika (endoskopu) wprowadzanego przez odbyt i ocenie powierzchni błony śluzowej.

W odróżnieniu od kolonoskopii tradycyjnej, wirtualna kolonoskopia pozwala na trójwymiarowe przedstawienie ścian i wnętrza jelita grubego używając obrazów trójwymiarowych uzyskanych przy pomocy tomografii komputerowej. Przed kolonoskopią pacjent musi się przygotować w domu oczyszczając jelito. Bezpośrednio przed badaniem doodbytniczo podawane jest powietrze. W celu zmniejszenia kurczliwości jelita dożylnie zwykle aplikowany jest środek rozkurczowy np. Buscopan. Następnie tomograf komputerowy wykonuje szereg zdjęć w przekroju poprzecznym. Badanie odbywa się w dwóch pozycjach - na plecach oraz na brzuchu. Uzyskane obrazy są, za pomocą specjalnego oprogramowania na oddzielnych stacjach roboczych, przetwarzane w celu uzyskania obrazów wewnętrznej powierzchni ścian jelita, możliwa jest także ocena nacieku jelita grubego poza jego ścianę. Wirtualna kolonoskopia uwidacznia odcinek od odbytnicy do kątnicy czyli całe jelito grube.

Zalety badania:

• nieinwazyjność,
• krótki czas badania,
• brak konieczności hospitalizacji (pacjent bezpośrednio po badaniu może udać się do domu).

 

 

 

 

Strefa pacjenta
Ośrodki Affidea
Oferujemy szybki dostęp do badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz zabiegów radioterapii..